Citrix: Enthousiasme over GDPR nog ver te zoeken

Abonneer je gratis op Techzine!

Nederlandse medewerkers lopen nog niet over van enthousiasme als het gaat om het werken met de sinds mei 2018 ingevoerde GDPR-privacyregelgeving, zo constateert Citrix in een onderzoek. Ze vinden de privacyregelgeving in sommige gevallen zelfs schadelijk en beperkend voor hun werkzaamheden. 

Ondanks dat de GDPR nu alweer meer dan een half jaar actief is, lijken de gemoederen rond de Europese regelgeving voor de privacy van persoonsgegevens nog niet helemaal bedaard. In het onderzoek van de virtualisatiespecialist geeft een ruime meerderheid van de respondenten, 60 procent, aan inmiddels op de hoogte te zijn van de regelgeving. Wel geeft 20 procent aan dit nog niet te zijn. Er vallen blijkbaar nog een hoop zieltjes te winnen.

Iets meer dan een kwart van de ondervraagden geeft aan dagelijks nog niet met de ingevoerde privacywetgeving te maken hebben. Ongeveer 20,5 procent is er dagelijks een kwartiertje mee bezig en 5 procent is meer dan een half uur per dag bezig met de extra werkzaamheden die de GDPR vereist.

Ophef GDPR is overdreven

Veel werknemers vinden alle ophef rondom de GDPR maar overdreven. Ongeveer 85 procent van de respondenten geven aan dat zij vinden dat de bestaande IT-beveiligingsmaatregelen van hun bedrijven of organisaties al voldoende zijn op de privacygevoeligheid van de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens te waarborgen.

Desgevraagd, geeft een meerderheid wel aan dat ze in de effectiviteit van de GDPR geloven. Van de deelnemers aan het onderzoek geeft 42,25 procent aan het in elk geval ‘grotendeels’ eens te zijn met de stelling dat de GDPR helpt ervoor te zorgen dat bedrijven en overheden persoonlijke gegevens op een veilige manier behandelen. Slechts 9 procent is hier helemaal van overtuigd. Verder geeft 19,75 procent aan hier (zeer) sceptisch tegenover te staan.  Ongeveer 29 procent heeft geen mening.

Beperkend voor de werkzaamheden

Wel constateren de onderzoekers van Citrix dat veel ondervraagde medewerkers vinden dat de GDPR hen belemmert in de werkzaamheden. Een grote groep, 30,8 procent, vind dat de Europese privacywet hun bedrijven in de werkzaamheden beperkt en tevens schadelijk is voor de zakelijke activiteiten. Onder 18 tot 25-jarigen is dit zelfs 70 procent. Van de overige respondenten vindt 17,5 procent dat de GDPR helemaal niet beperkend is voor de zakelijke activiteiten. Iets meer dan de helft, 51,7 procent, heeft hier helemaal geen mening over.

De experts zien dit redelijke grote bezwaar tegen de GDPR als een best zorgwekkende ontwikkeling. Volgens hen kan dit ertoe leiden dat de toegenomen werkdruk door de regelgeving kan gaan leiden tot minder veiligheid. Zij constateren dat de ervaring leert dat mensen vanzelf op zoek gaan naar manieren om hun werk sneller en gemakkelijker te kunnen doen. In het geval van IT-beveiliging, waarmee de GDPR een beetje heeft te maken, betekent dat dat ze veiligheidsmaatregelen gaan omzeilen en andere oplossingen gaan gebruiken die sneller werken. Met alle gevolgen van dien.