Een aantal bedrijven, waaronder Microsoft, hebben de mededingingsautoriteiten opgeroepen om streng te kijken naar de overname van DoubleClick door Google. Volgens de bedrijven ontstaat er door de overnamen oneerlijke concurrentie op de markt voor online advertenties.

Microsoft, dikwijls zelf het onderwerp van mededingingszaken, is niet blij met de overname van DoubleClick door Google, omdat er door de overname nauwelijks nog kansen zouden zijn voor andere bedrijven op de snelgroeiende markt voor online advertenties. Daarnaast plaatst de softwaregigant vraagtekens hoe Google omgaat met privacy en het verzamelen van gegevens voor haar advertentiedienst. Volgens Microsofts hoofdadvocaat Bradford L. Smith is zorgt de combinatie tussen de twee grootste spelers op de online advertentiemarkt ervoor dat er nog nooit op zo’n grote schaal consumenteninformatie werd bekeken en vastgelegd.

Google wees de klachten van Microsoft na uitvoerige bestudering echter van de hand. Microsoft ziet zich in haar klacht echter gesteund door AT&T, dat zich ook zorgen maakt om de dominantie positie van Google. Daarnaast liet Microsoft weten dat meer bedrijven binnenkort naar buiten zullen treden met een gelijksoortige klacht, waarbij het bedrijf zich baseert op gesprekken die afgelopen weekend zijn gevoerd.

Niet bij alle bedrijven zijn de belangen echter hetzelfde als voor Microsoft. De softwaregigant was samen met Google, Yahoo en TimeWarner in de race voor de overname van DoubleClick, maar zag uiteindelijk Google er met de overname vandoor gaan. AT&T distribueert echter services over het internet, zoals IPTV en advertenties zijn in deze relatief nieuwe internetservice een belangrijk onderdeel. Het bedrijf vreest nu dat Google zal bepalen welke bedrijven en welke services toegang krijgen tot de advertentieservice en zo bedrijven kan maken en breken.

Microsoft heeft momenteel nog geen contact gezocht met de autoriteiten in de Verenigde Staten. De deal tussen Google en DoubleClick zal overigens sowieso bekeken worden door verschillende instanties, zoals gewoon is bij een overname. Google liet weten dat tijdens dat proces er genoeg van dit soort vragen naar voren zullen komen en dat er flink gediscussieerd zal worden, maar het bedrijf ziet dat met vertrouwen tegemoet. Als alles volgens planning verloopt zal de overname van DoubleClick eind dit jaar definitief zijn.