Getronics heeft een verlenging van een contract met het Ministerie van VROM, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, binnen. Het contract werd oorspronkelijk in 2004 vastgesteld en is gisteren verlengd voor een periode van een jaar, Getronics krijgt een omzet-boost van ongeveer dertig miljoen euro met deze overeenkomst.

Getronics gaat de systemen van VROM en haar gehele ICT-infrastructuur nog verder onder handen nemen. Zo gaat Getronics alle systemen naar haar eigen datacenter verplaatsen en wordt er gekozen om de huidige werkplek te upgraden.

De contractverlenging is mede tot stand gekomen door de keuze van diverse andere overheidsinstellingen om te werken met zogenaamde GOUD-werkplekken. De Gezamenlijke Ontwikkeling van een Uniforme rijksDesktop (GOUD), zoals de nieuwe rijksbrede werkplek wordt genoemd, is gebaseerd op het Future-Ready Workspace concept van Getronics. Hiermee wordt een gestandaardiseerde werkomgeving gecreëerd die volledig voorbereid is op de toekomst waarin ambtenaren op elk gewenst moment en vanaf elke gewenste locatie op veilige wijze met elkaar kunnen samenwerken.

Future-Ready Workspace moet ervoor gaan zorgen dat alle werkplekken binnen een modulair systeem te regelen zijn, wat de kosten ten goede moet komen. Evenals de stabiliteit. VROM is op dit moment de grootste klant die gebruik maakt van het project van Getronics.