min

Tags in dit artikel

, ,

De Amerikaanse staat North Carolina probeert Apple over te halen om zo’n één miljard dollar te investeren in een nieuw serverpark. Ter compensatie biedt de staat dan een belastingvoordeel aan.

Om bedrijven over te halen zich te vestigen in North Carolina wil de staat een wet veranderen om deze bedrijven een belastingvoordeel te kunnen geven. De staat aast nu op Apple en probeert het bedrijf over te halen om een serverpark in de staat te vestigen.

Als deze wetswijziging doorgevoerd zal worden hebben de ambtenaren de mogelijkheid om bedrijven dit voordeel te geven. Voor Apple zou dit betekenen dat het 46 miljoen dollar zou overhouden aan de deal. Daar tegenover staat wel dat zij een investering moeten doen van één miljard dollar verspreidt over negen jaar. Tevens houdt de deal in dat het serverpark gebouwd moet worden in een gebied waar veel werkeloosheid heerst.

Dit is niet de eerste keer dat North Carolina een groot bedrijf naar zich toe probeert te trekken. In 2007 investeerde Microsoft al zeshonderd miljoen dollar in een serverpark in North Carolina. Als tegenprestatie moest de staat beloven dat dit Microsoft een voordeel van 260 miljoen dollar moest opleveren over een periode van 30 jaar.