Informatica lanceert Data Governance en Catalog Cloud, een gedeeltelijke heruitgave van eerdere producten. De oplossingen zijn uitgebreid en uitgebracht als unified, cloud-native diensten.

Cloud Data Governance en Data Catalog zijn de nieuwste producten van Informatica. De nieuwe services bestaan voor een groot deel uit diensten die eerder via de Axon- en Enterprise Data Catalog-tools beschikbaar waren. Zakelijke en technische metadata zijn nu beter geïntegreerd, oftewel toegankelijk via hetzelfde venster met koppelingen waar nodig.

Functioneel worden data discovery en data governance nu onder dezelfde paraplu aangeboden. De gebruiker kan nu zoeken op een term als ‘klant’ en vervolgens doorklikken om het bijbehorende datamodel en de afstammingsinformatie te bekijken. De gebruiker kan daar dan governance-workflows aan toewijzen en controleren hoe de gegevens worden verbruikt. Dit was voorheen alleen mogelijk door gebruik te maken van aparte on-premise applicaties, of met aparte tools.

Governance van beheer én gebruik

Onder de motorkap wordt zakelijke/organisatorische metadata verrijkt met een kennisgrafiek die zakelijke metadata en organisatie-eigendom verbindt, terwijl technische metadata automatisch wordt geclassificeerd, geprofileerd en beoordeeld op datakwaliteit. Machine learning wordt gebruikt voor het verrijken van data lineage, zoals het maken van inferenties, waar nodig over specifieke databronnen, wat handig is voor het vaststellen van de herkomst van data.

Een ander voorbeeld van de convergentie van zakelijke en technische metadata is het zoeken. Voorheen waren er aparte zoekschermen voor zakelijke en technische metadata. Bovendien zijn queries mogelijk met daarin zakelijke termen en kan men zoeken naar gerelateerde activa.

Cloud Data Governance stelt klanten verder in staat om bovenop compliance te zitten door standaard workflows te bouwen, die kunnen worden gebruikt voor het identificeren, labelen en classificeren, isoleren, en waar nodig afschaffen of verbergen van privé- of gevoelige data.

Informatica gaat nog een stap verder door de governance uit te breiden naar AI-modellen. De grondgedachte is dat governance niet alleen gaat over hoe data wordt beheerd, maar ook hoe data wordt gebruikt en of de data waarmee AI-modellen gevoed worden correct is

De nieuwe tools zijn gebouwd volgens een microservice-architectuur en worden gefactureerd via verbruik. Axon of Enterprise Data Catalog hoeven dus niet afzonderlijk gestart te worden. Men betaalt alleen voor daadwerkelijk gebruik. Informatica Cloud Data Governance en Catalog zullen eind juli algemeen beschikbaar zijn.