De G7 steunen een ​​wereldwijde minimumvennootschapsbelasting van ten minste 15 procent. Daarmee moeten multinationals worden weerhouden belastingen te ontwijken door winsten te verstoppen in landen met lage belastingtarieven, zoals Nederland.

De schandalen van big tech multinationals gaven mede aanleiding tot het initiatief. Google betaalde lange tijd maar een paar promille belasting via een Ierse constructie. Amazon betaalde via Luxemburg maar een derde van wat het in de VS zou doen. Ook Nederland is geliefd door de belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven. In 2019 betaalde Google zo’n miljard euro aan de Franse overheid, om een belastingkwestie af te sluiten, en zou de Ierse route stoppen.

De deal zal “het wereldwijde belastingstelsel hervormen om het geschikt te maken voor het wereldwijde digitale tijdperk,” reageerde Rishi Sunak, de Britse Minister van Financiën. Eindelijk zullen “de juiste bedrijven de juiste belasting op de juiste plaatsen betalen.” Zijn Amerikaanse collega Janet Yellen zei dat de overeenkomst “een einde zal maken aan de race-to-the-bottom in vennootschapsbelasting, en rechtvaardigheid zal garanderen voor de middenklasse en werkende mensen in de VS en over de hele wereld.”

Landen worstelen al jaren met de vraag hoe bedrijven ervan kunnen worden weerhouden legaal belasting te ontwijken, door boekhoudkundige en juridische constructies te gebruiken om hun winsten toe te wijzen aan dochterondernemingen in belastingparadijzen. Dat zijn doorgaans kleine landen, die multinationals verleiden met lage belastingen, soms zelfs nultarieven. De discussie kwam in een stroomversnelling, nadat de Amerikaanse president Joe Biden het idee steunde van een wereldwijd minimum vpb-tarief van minstens 15 procent.

Geen ontsnapping mogelijk

De belastingvoorstellen die zaterdag zijn goedgekeurd, bestaan ​​uit twee hoofdonderdelen. Het ene deel laat landen een deel van de winst belasten aan bedrijven die niet fysiek aanwezig zijn, maar wel een aanzienlijke omzet hebben in dat land, bijvoorbeeld door de verkoop van digitale advertenties. Frankrijk was zelf al die weg ingeslagen met de vandaag aangekondigde boete voor Google.

Het andere hoofdonderdeel is dat landen de buitenlandse winsten van hun thuisbedrijven belasten met een tarief van ten minste 15 procent. Dat zou de praktijk ontmoedigen om boekhoudtrucs te gebruiken waarmee winsten naar laagbelastende landen verschoven worden. De inkomsten die in het lage tariefland onbelast blijven, mogen dan namelijk aanvullend worden belast in het land van vestiging. Verder moeten landen hun eenzijdige digitale belastingen intrekken ten gunste van een wereldwijd akkoord. Facebook’s vice-president Nick Clegg, twitterde dat de deal een grote stap is in de richting van het vergroten van de zakelijke zekerheid en het vergroten van het vertrouwen van het publiek in het wereldwijde belastingstelsel, maar erkende dat dit het bedrijf veel zal gaan kosten