min

Tags in dit artikel

, , , ,

Secunia.com heeft een lek gevonden in Internet Explorer dat door kwaadwillende personen misbruikt kan worden om een kwetsbaar systeem over te nemen. Het lek vind zijn oorsprong in een boundary error veroorzaakt door het verwerken van bepaalde attributen van de HTML tag <iframe>. Een kwaadaardige website zou via dit lek een buffer overflow kunnen veroorzaken.

Het lek is aangetroffen in:
– Internet Explorer 6.0 op Windows XP SP1 (met de nieuwste patches)
– Internet Explorer 6.0 op Windows 2000 (met de nieuwste patches)

Het lek is als ‘extreem kritiek’ bestempeld. Overigens zijn PC’s met Windows XP SP2 niet vatbaar voor het lek. Dat is dan ook een van de oplossingen die Secunia aanraad. Een tweede is overstappen naar andere software.