2min

Cisco heeft een investeringsprogramma opgezet met de naam Digitale Versnelling Nederland (DVN), waarmee het bedrijf als doel heeft de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij te versnellen. Cisco gaat middels het DVN-programma onder meer nauw samenwerken met de Nederlandse overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Het programma heeft een looptijd van drie jaar en moet ervoor zorgen dat er nieuwe banen worden gecreëerd en er nieuwe innovatie en opleidingen worden aangeboden in de publieke en private sector.

Cisco heeft een dergelijk investeringsprogramma niet alleen in Nederland opgezet, het maakt deel uit van het bedrijfs wereldwijde “Country Digitization Acceleration” initiatief, waarbij het bedrijf probeert om specifieke landen te helpen bij het digitaliseren van hun economie. In Nederland komt het programma deels overeen met het programma dat de overheid zelf heeft opgezet in de Digitale Agenda, zoals investeren in digitale vaardigheden in het onderwijs, transportsector, gezondheidszorg, maar ook het helpen van ondernemers en het stimuleren van innovatie.

De Nederlandse minister-president Mark Rutte zegt hierover: “Tijdens het World Economic Forum sprak ik met John Chambers over de digitalisering van de economie en de vele uitdagingen en kansen die dat met zich meebrengt. Nederland scoort hoog in internationale vergelijkingen van gedigitaliseerde economieën, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Versnelling van digitalisering is nodig, zodat ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden kunnen profiteren van nieuwe applicaties, verdienmodellen en banen.”

John Chambers, Executive Chairman van Cisco zegt hierover: “Nederland, historisch gezien een leider in innovatie, zet nu de nodige stappen om een duurzaam innovatie-ecosysteem op te zetten. Hiermee kan het land een leidende rol blijven spelen in de mondiale digitale economie. Cisco is er trots op de Nederlanders en de Nederlandse overheid te kunnen ondersteunen bij het versnellen van hun Digitale Agenda, door het creëren van de volgende generatie banen en opleidingen, en door het sneller en effectiever verbeteren van het onderwijs. We denken dat met een effectieve inzet van het DVN-programma, Nederland zal zien dat zijn bruto binnenlands product sneller toeneemt dan anders mogelijk zou zijn.” Aangevuld door Edwin Prinsen, Managing Director Cisco Nederland: “We zijn erg trots dat we het DVN-programma kunnen uitvoeren in Nederland, samen met de overheid. Er zijn drie belangrijke voordelen die het DVN-programma maken tot een belangrijk aandachtsgebied voor onze maatschappij, onze klanten en onze partners: het zorgt voor nieuwe gebruikerservaringen, het maakt innovatieve bedrijfsmodellen mogelijk en het simuleert innovatie van de beroepsbevolking. Hendrik Blokhuis zal het programma leiden, samen met een speciaal voor DVN samengesteld Cisco-team, zodat we er zeker van zijn dat onze bijdrage maximaal is.”