2min

Een derde van de Nederlandse werknemers in de industriële bedrijven claimt met een verouderd ERP-pakket te werken. Dat concludeert Skopos Rendementbouwers na onderzoek onder 370 Nederlanders werkzaam in de industriële sector. Van de financieel eindverantwoordelijken zegt een derde dat het huidig softwarepakket de bedrijfsdoelen adequaat ondersteunt.

Maar liefst 36 procent van de financieel eindverantwoordelijken geeft aan dat hun ERP-pakket verouderd is. Hetzelfde percentage is te spreken over de functionaliteiten van de software. Dit is lager dan de gemiddelde tevredenheid onder alle werknemers (70 procent). Skopos Rendementbouwers geeft aan dat het verschil de rol van het financieel management als afdeling waar alle doorwerkfouten van een organisatie samenkomen bevestigt. Als bedrijfsinformatiesystemen stuurinformatie niet goed kunnen aanleveren, komt dit probleem op het bord van de financieel eindverantwoordelijke terecht.

Naast de financieel eindverantwoordelijken die kritisch zijn als het gaat om de vraag of hun huidige pakket de bedrijfsdoelstellingen voor de komende jaren nog wel kan ondersteunen (36 procent denkt van wel), zijn ook ICT-eindverantwoordelijken (56 procent) kritisch. Volgens Skopos Rendementbouwers zorgt onder andere het gebruik van social media, apps en devices in het privédomein voor onvrede over bedrijfssoftware, aangezien ze tot hogere verwachtingspatronen leiden. Ook zijn bedrijven constant bezig met optimalisatie van processen, waardoor nieuwe informatiebehoeften ontstaan.

Cloud

Driekwart van de ondervraagden ziet binnen de eigen organisatie een duidelijke strategie uitgestippeld voor waar zij de komende naartoe wil op softwaregebied. Hetzelfde aantal geeft aan bij de aanschaf en implementatie van een nieuw bedrijfssoftwarepakket open te staan voor een cloudoplossing. Skopos Rendementbouwers concludeert dat er de afgelopen jaren een enorme kentering te zien is als het gaat om de bereidheid tot werken in de cloud. Het gebruik van cloudoplossingen zorgt er in de toekomst voor dat verouderde software gemakkelijk vervangen of geüpdatet kan worden, concludeert Skopos Rendementbouwers.