2min

Tags in dit artikel

, , ,

De kredietcrisis heeft niet alleen negatieve effecten op de overheid. Uit de ICT Barometer van Ernst&Young blijkt dat de overheid makkelijker ICT-personeel kan inhuren aangezien in de andere sectoren de vraag naar ICT-personeel daalt.

De overheid heeft al lange tijd een tekort aan ICT’ers, hier hebben meerdere sectoren ook last van. Nu de kredietcrisis echter deze andere sectoren treft is de vraag naar ICT’ers gedaald waardoor de overheid makkelijker aan personeel kan komen. Dit blijkt uit de ICT Barometer van Ernst&Young, een onderzoek die elke twee maanden gehouden wordt onder zeshonderd Nederlandse managers.

"Het is opvallend dat de vraag naar interne en externe ict’ers bij de overheid gewoon blijft stijgen. Uit de laatste Miljoenennota en eerdere ICT Barometers komt naar voren dat de overheid de laatste jaren met een chronisch tekort aan ict’ers kampt. De overheid lijkt dan ook optimaal te profiteren van de economische teruggang. Door de afnemende vraag naar ict’ers in andere sectoren is de overheid in staat om op het eigen tekort in te lopen." aldus de onderzoekers van Ersnt&Young.

Dit is niet de eerste keer dat de vraag naar ICT’ers een dergelijke verschuiving meemaakt. In 2003, toen het met de economie ook al niet zo goed ging gebeurde dit ook al. "In 2003 zagen veel ict’ers ook in dat de overheid een stabiele werkgever is. Daar wordt tijdens economisch zware tijden minder aan budgetten getornd dan in het bedrijfsleven, integendeel zelfs." aldus directeur ICT Leadership Jacob Verschuur van Ernst&Young.