Dutch Future Fund krijgt nieuwe kapitaalinjectie van Invest-NL

Dutch Future Fund krijgt nieuwe kapitaalinjectie van Invest-NL

Het publieke Nederlandse (tech)investeringsfonds Invest-NL investeert, samen met het EIF, 200 miljoen euro aan startkapitaal in het zogenoemde publieke-private Dutch Future Fund II. Via dit fonds kunnen andere investeerders start- en scale-ups in de energietransitie, deep tech, circulaire economie en agritech ondersteunen.

Het investeringsfonds van de Nederlandse overheid, Invest-NL, steekt samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) opnieuw ten minste 200 miljoen euro in het publiek-private Dutch Future Fund II. Deze investering moet op zijn beurt weer als een soort aanmoediging werken voor investeringen van andere (Europese) private investeringsfondsen uit te lokken.

Nieuwe focus

Het Dutch Future Fund II richt zich op investeringsfondsen van drie groepen. Er is een focus op startende bedrijven, op groeiende bedrijven en op projecten die de energietransitie, deep tech, circulaire economie en agritech willen ondersteunen. Volgens Invest-NL legt de tweede editie van het investeringsfonds meer focus op de te ondersteunen activiteiten, dan bij het eerste Dutch Future Fund.

Lager totaalbedrag dan eerste editie

Invest-NL streeft voor het nieuwe fonds naar een totaalbedrag van ongeveer 400 miljoen euro aan investeringskapitaal. Het eerste Dutch Future Fund, waarbij Invest-NL en EIF ieder 150 miljoen euro aan startkapitaal inlegden, leverde in totaal uiteindelijk 848 miljoen euro aan investeringskapitaal op.

Het lager verwachte bedrag van 400 miljoen euro heeft vooral te maken met de veranderde focus, geeft Invest-NL aan tegenover het Financieele Dagblad. Het uiteindelijk opgehaalde bedrag moet helpen ongeveer honderd start- en scale-ups in de betreffende sectoren te ondersteunen.

Lees ook: ‘Investeringen Nederlandse techsector gedaald naar 2,7 miljard euro’