2min

Demissioniair minister van Economische Zaken Van der Hoeven heeft vandaag bekendgemaakt het bedrag voor open standaarden te verdubbelen. Dit bedrag blijft echter minder dan in 2009.

In 2009 kreeg het openstandaardeninitiatief 3,6 miljoen euro toegekend: de standaard 1,35 miljoen euro die elk jaar wordt uitgegeven en een bonus van 2,3 miljoen euro.

De minister hoopt met deze verdubbeling het draagvlak voor open standaarden te vergroten en op te vangen. Het bedrag wordt daarom 2,7 miljoen euro, in plaats van de eerder vastgestelde 1,35 miljoen.

In de zorg en het onderwijs zijn reeds projecten van het programma Nederland Open in Verbinding, zoals het openstandaardenproject heet, succesvol voltooid, maar het is nog niet genoeg en de verdere invoering van deze standaarden vergt meer inspanning.

Volgens de minister is de markt voor opensourcesoftware in beweging gekomen en gaat de implementatie hiervan bij de overheid gedeeltelijk goed. Vooral software achter de schermen is veelal al open source, zoals databases en content management systemen, maar software op de desktop blijft achter, omdat deze niet overweg kunnen met open standaarden.

"Dat toont aan dat ons open standaardenbeleid onverminderd belangrijk is. Pas als programma’s open standaarden ondersteunen kan er sprake zijn van een gelijk speelveld voor leveranciers en dienstverleners," zo vertelt Van der Hoeven. Om deze ondersteuning te vergroten is een manifest opgesteld voor softwareleveranciers. Inmiddels hebben 32 bedrijven dit manifest ondertekend.

Update 15:19: informatie bedrag vorig jaar toegevoegd waaruit blijkt dat het eigenlijk minder geld is