Een groot deel van de onderzeese communicatiekabels zijn beschadigt geraakt bij de aardbeving en tsunami van afgelopen week bij Japan. Het herstel hiervan zal veel tijd en geld gaan kosten. Momenteel wordt via de Verenigde Staten veel van het verkeer omgeleid.

Door deze omleiding van data via de Verenigde Staten is de overlast tot nu toe redelijk beperkt gebleven. Wel ondervinden de Amerikanen een kleine hoeveelheid verlies in snelheid volgens Boll Barney, algemeen directeur van Packnet. De kabels van netwerkexploitant Packnet zijn er redelijk ongeschonden vanaf gekomen en worden daardoor nu volop gebruikt voor verbindingen. Waar er bij Packnet slechts twee kabel kapot zijn gegaan, melden bedrijven als KDDI en Pacific Crossing dat zij hun werkzaamheden hebben moeten staken omdat hun netwerk onbruikbaar is geworden na de immense natuurramp.

De getroffen bedrijven sturen nu schepen de zee op om de schade te inventariseren en indien mogelijk te repareren. De gehele reparatie zal in de miljoenen dollars lopen en veel tijd gaan kosten. De toestand in Japan is op dit moment kritiek en er is veel te doen om de kerncentrales waarbij een grote kans op een meltdown is. Ook komt er momenteel radioactieve straling vrij na een explosie rond reactor 4 van de Fukushima kerncentrale. De gevolgen van het vrijkomen van radioactieve straling kunnen ernstige gevolgen hebben.