min

Tags in dit artikel

, ,

Het heeft even geduurd maar een nieuw sociaal plan voor 2011 is rond voor Getronics, wat onderdeel uit maakt van KPN. Ook over de KPN-cao is inmiddels een principeakkoord bereikt maar deze laat nog even op zich wachten. De vakbondleden van Getronics mogen nog wel hun stem uitbrengen over het plan.

Momenteel is het nog wachten op de uitslagen van de pensioenreferenda, pas als die er is wil KPN de cao pas openbaar maken. De vakbonden van Getronics vonden dit echter te lang duren waardoor er voor dit bedrijfsonderdeel een apart sociaal plan is opgesteld.

Hoewel de oude kantonrechtersformule het uitgangspunt blijft voor het vaststellen van ontslagvergoedingen, zal de gewraakte ‘voorfase’ van het sociaal plan niet meer vanzelfsprekend op iedereen van toepassing zijn. In de voorfase worden medewerkers van werk naar werk begeleid. In het nieuwe sociaal plan worden kansarme en kansrijke uitwisselbare functies in de voorfase gesplitst. Alleen medewerkers die een kansrijke uitwisselbare functie hebben doorlopen de voorfase. Deze fase zal hoogstens twee maanden duren.

Ook de remplaçantenregeling verdwijnt en maakt plaats voor een vrijwillige vertrekregeling. Bij de remplaçantenregeling kon de niet-boventallig verklaarde medewerker die een baan buiten het bedrijf vond ervoor zorgen dat de wel-boventallige collega mocht blijven. Daarnaast kreeg de vertrekkende medewerker een vergoeding. Bij de vrijwillige vertrekregeling kunnen alle medewerkers er gebruik van maken. Tenzij de werknemer aannemelijk maakt dat een werknemer onmisbaar is. In dat geval kan hij geen gebruik maken van de vrijwillige vertrekregeling.

De vakbonden zijn blij dat er tussentijdse afspraken zijn gemaakt. Tot vrijdag 9 september kunnen de vakbondleden binnen Getronics stemmen over het nieuwe sociaal plan.