2min

Apple heeft aan patent aangevraagd waarin het zogenaamde ‘in-app’ aankoopsysteem staat beschreven. Met het in-app aankoopsysteem kunnen gebruikers op hun iPhone of iPad in een app iets aanschaffen, bijvoorbeeld een abonnement afsluiten op een digitaal tijdschrift of virtuele goederen in games. Uiteindelijk vindt de verkoop en afrekening plaats via de iTunes Store van Apple. Officieel is dit patent al op 26 april 2010 aangevraagd, maar kwam deze week pas aan het licht nadat het bedrijf Lodsys, dat beter bekend staat als patenttrol, eiste dit patent al te bezitten.

Apple is dus voornemens om het in-app aankoopsysteem te gaan patenteren maar het bedrijf Lodsys sputtert nu tegen. Dit bedrijf staat bekend als een zogenaamde patenttrol. Wat het doet is patenten opkopen van bedrijven om deze vervolgens onder licentie te verstrekken aan derden. Indien bedrijven een patent van Lodsys schenden maar geen licentie hebben, kunnen ze erop rekenen dat Lodsys ze voor de rechter sleept.

Lodsys beweert nu dus ook een patent te hebben op in-app aankopen en maakt dus bezwaar tegen het door Apple aangevraagde patent. Het is niet de eerste keer dat Apple en Lodsys botsen. Apple heeft namelijk een licentie afgenomen op alle patenten van Lodsys, maar Lodsys heeft laten weten dat ze ook geld wil zien van zelfstandige app ontwikkelaars die een aankoopknop integreren, ook al worden de betreffende apps via het verkoopsysteem van Apple aangeboden.

Apple vindt dat ontwikkelaars gebruik maken van de door Apple ontwikkelde API, welke ontwikkelaars gebruiken om een aankoopknop in hun app te integreren. Ze vallen daardoor onder dezelfde licentie, vind Apple. Lodsys heeft de makers van onder andere Angry Birds en Electronic arts aangeklaagd en eist een percentage van de omzet. Ook willen ze geld ontvangen voor reclame in apps, ook hier meent Lodys een patent op te hebben.

Als er gekeken wordt naar het patentvoorstel dan is het duidelijk dat Apple een veel specifieker voorstel heeft ingediend. Hierin wordt duidelijk beschreven wat de gebruikte techniek is en hoe de gebruiker de aankoop ervaart.