Samsung heeft geen zaken van kinderarbeid gevonden bij de fabrieken van zijn leveranciers. 105 leveranciers die componenten produceren voor Samsung werden onder de loep genomen.

Samsung stelde het onderzoek in naar aanleiding van een rapport van China Labor Watch, dit stelde dat de leveranciers van Samsung zich schuldig maakten aan slechte werkomstandigheden en kinderarbeid. Samsung zelf vond in het onderzoek geen vormen van kinderarbeid, wel werden slechte werkomstandigheden aangetroffen. Samsung laat weten stappen te ondernemen om deze werkomstandigheden te verbeteren, ook worden er maatregelen getroffen om kinderarbeid te voorkomen.

Het is moeilijk te zeggen waar de leveranciers exact de fout in gaan, Samsung noemt in het rapport alleen gevallen van illegaal overwerken, contractbreuken en werknemers die beboet worden wegens te laat komen of absentie. Samsung stelt in ieder geval een aantal regels door te voeren, waaronder:

  • Discriminatie bij het in dienst nemen blijft verboden
  • Het boetesysteem is afgeschaft
  • Er moet voldoende veiligheidsuitrusting en training beschikbaar zijn
  • Eerstehulp-pakketten moeten aanwezig zijn, verspreid door de fabrieken en slaapplaatsen
  • Het wordt aangeraden om extra trainingen te geven over ongewenste intimiteiten en fysiek en verbaal geweld

Naast bovenstaande regelgeving stelt Samsung ook een plan te willen ontwikkelen voor de langere termijn om het overwerken te voorkomen. Onder andere een eis dat tijdelijke werknemers niet meer dan 30 procent van de tijd van een fulltime werknemer vol zou maken, zou hieronder vallen.

Samsung zal dit onderzoek afsluiten met een tekstuele controle aan het einde van het jaar om te zien of bedrijven zich houden aan de regels. Vanaf 2013 zal daarentegen een derde partij ingehuurd worden om de werkomstandigheden te monitoren en de werknemers te beschermen.