1 min

In 2013 zijn er in vergelijking met het jaar ervoor bij de Fraudehelpdesk driemaal zoveel meldingen gedaan van internetfraude. De grote stijging is volgens de Fraudehelpdesk het resultaat van overheidsinstanties die weinig met de meldingen doen. Ook kunnen mensen de Fraudehelpdesk steeds beter vinden.

In 2013 kwamen er ongeveer 28.000 meldingen van fraude of een poging daartoe binnen. In 2012 lag dit aantal nog op 9.000 stuks, het aantal meldingen is daarmee dus meer dan verdrievoudigd. Die verdrievoudiging heeft een kwalijke oorzaak, want volgens de helpdesk wordt er weinig gedaan met de vastgelegde meldingen. "Het blijkt dat opsporingsdiensten er niets mee doen, zo horen we van politie en van de melders. Fraudeurs weten dat," geeft de Fraudehelpdesk aan.

Steeds meer Nederlanders weten inmiddels af van het meldpunt, wat eveneens een oorzaak is van het groter aantal meldingen. De Fraudehelpdesk denkt dat het aantal gevallen van fraude dat gemeld wordt nog altijd maar een fractie van het werkelijke aantal misleidingen is. Veel mensen zouden geen melding maken uit schaamte of omdat de schade beperkt is gebleven.

In 78,5 procent van de gevallen betroffen de meldingen phishing-acitiviteiten, de overige meldingen hadden te maken met voorschotfraude. Bij dergelijke misleiding worden allerlei beloftes gemaakt aan een slachtoffer dat een deel van de afgesproken prijs overmaakt, maar de beloofde zaken worden nooit waargemaakt.