2min

Zoals wij eerder berichtten mocht de top van de Amerikaanse techsector op 1 november voor het congres komen getuigen. De getuigenis ging over de invloed die de Russen mogelijk hadden uitgeoefend op de presidentsverkiezingen. Zoals zo vaak tijdens officiële verhoren was ook hier het geheugen weer wat roestig. Het werd een pittig verhoor en het congres liet duidelijk blijken dat zij de vergeetachtigheid maar matig waardeerden. Daarom boden advocaten aan desgewenst informatie na te zenden. Dit aanbod was niet tegen dovemansoren en de heren verlieten het getuigenlijst met een flink pakket huiswerk. Dit is interessant, want aan het huiswerk valt het een en ander af te leiden.

Waar wil het congres met het getuigenverhoor van de tech-sector naar toe?

Zoals verwacht wil het congres graag cijfers, getallen en financiële gegevens. Zo wil men inzicht in hoeveel advertenties er geplaatst zijn, hoeveel Russische accounts de bedrijven hebben en hoeveel daarvan politiek getint zijn.

Het Congres wil verder graag weten of Russische kanalen die geld verdienen door bijvoorbeeld Youtube-filmpjes met reclame uit te zenden, geld hebben verdiend tijdens de verkiezingen en zijn uitbetaald. Ook hiervan wordt een overzicht opgemaakt.

Verder blijkt dat er een strategie bestaat waarbij dit soort kanalen eerst met echt nieuws het vertrouwen van bezoekers winnen en abonnees proberen te krijgen om hen daarna met nepnieuws te beïnvloeden.

Uit een vraag aan Twitter blijkt dat mensen is voorgehouden dat zij konden stemmen door het zenden van een Twitterbericht. Het congres wil weten hoe vaak dat gebeurd is. Uit het antwoord van Twitter (‘het aantal is lastig te achterhalen maar we gaan ons best doen’) blijkt dat dit inderdaad is gebeurd. Hierdoor heeft een aantal stemgerechtigden geen officiële stem meer uitgebracht.

Daarnaast zijn er zeer veel gedetailleerde beveiligingsvragen gesteld. Een tikje paranoia was te bespeuren in de vraag of er gebruik gemaakt was van Kaspersky anti-virus software. Op één uitzondering na hebben de techreuzen aangegeven alle gevraagde informatie aan te zullen leveren. De uitzondering betrof de directe privé-correspondentie die accounts met volgers hebben gevoerd. De advocaten gaven aan dat zij juridisch deze communicatie niet konden openbaren en dat het congres daarvoor een andere procedure moet instellen. Het is afhankelijk van de antwoorden op de nu gestelde vragen of het congres dit zal doen. We zijn in ieder geval benieuwd naar de antwoorden.