KnowBe4, een aanbieder van cybersecurity awareness-trainingen, neemt de Noorse specialist voor beveiligingssoftware CLTRe over. Hierdoor krijgen klanten nog meer mogelijkheden om hun bedrijf of organisatie door te lichten op hoe het met de interne cultuur rondom cybersecurity is gesteld.

Volgens beide partijen helpt de overname en de bijbehorende softwaretoepassingen bedrijven en organisaties nog beter hun huidige beveiligingscultuur door te meten. Ook kunnen zij hiermee interne cultuur benchmarken tegenover die van andere bedrijven uit hun sector. Zo krijgen ze beter inzicht in welke onderdelen nog meer aandacht nodig hebben en uiteindelijk slimmere beveiligingsbeslissingen te nemen.

Gecombineerd aanbod van diensten

KnowBe4 levert een uitgebreid platform voor security awareness-trainingen en phishing-simulaties. Zijn platform moet bedrijven en organisaties helpen om hun personeel te trainen in het herkennen, rapporteren en voorkomen van phishing-aanvallen, malware, CEO-fraude en andere vormen van cybercrime.

De software van het nu overgenomen CLTRe -uitgesproken als ‘culture’- maakt het mogelijk om de volwassenheid van de bedrijfscultuur op het gebied van cybersecurity te onderzoeken. Via een zevental onderzoekspunten, gedragingen, verantwoordelijkheden, cognitie, normen, compliance, communicatie en houding, beoordeelt de software of deze ‘awareness’ verbetering nodig heeft en welke maatregelen hiervoor moeten worden genomen.

Meer inzicht

De integratie van deze software-oplossingen met de awareness-trainingen voor cybersecurity en phising-simulatie van KnowBe4 leidt er verder toe dat eindgebruikers nog beter kunnen meten hoe zij er op het gebied van cybersecurity voorstaan en daar dan vervolgens direct op kunnen handelen.