2min Security

‘Nederlandse werknemers zijn klaar om het wachtwoord af te schaffen’

‘Nederlandse werknemers zijn klaar om het wachtwoord af te schaffen’

De Nederlandse werknemer is klaar om dit jaar afscheid te nemen van het wachtwoord. Dat blijkt uit het rapport ‘De Wachtwoordvrije Toekomst’ van Okta. Drie op de vijf werknemers ziet bijvoorbeeld de voordelen in van het gebruik van biometrische gegevens als inlogmethode op het werk. 

Ruim driekwart van de respondenten gebruikt een onveilige methode om zijn wachtwoorden te onthouden, zo blijkt uit het onderzoek van Okta onder ruim 4000 respondenten in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Onder 18 tot 34-jarigen gebruikt zelfs 86 procent een onveilige methode voor het bewaren van wachtwoorden. Zo gebruikt 34 procent van de mensen dezelfde wachtwoorden voor meerdere accounts en schrijft 26 procent ze op papier op. 17 procent typt ze daarnaast in op hun telefoon of computer.

Wachtwoorden zorgen volgens het onderzoek bovendien voor stress en ergenissen onder Nederlanders. Zo geeft 77 procent aan het lastig te vinden, geërgerd te zijn door of stress te ervaren om al die wachtwoorden te onthouden.

Biometrische gegevens

Dat terwijl er meerdere alternatieven zijn voor wachtwoorden, zoals biometrische gegevens. Drie op de vijf werknemers ziet de voordelen in van het gebruik van biometrische gegevens op het werk. Zo denkt 24 procent dat zijn dagelijks leven hierdoor eenvoudiger wordt en 15 procent dat de veiligheid door het gebruik van biometrische gegevens groter wordt. 13 procent denkt dat het de stress over wachtwoorden zal verminderen, 8 procent stelt dat het de zorgen over veiligheid zal verminderen en 11 procent denkt dat het de productiviteit laat stijgen.

Dat betekent echter niet per definitie dat Nederlanders ook open staan voor het gebruik van biometrische gegevens. 72 procent zegt open te staan om biometrische gegevens te gebruiken voor privé-apparaten en apps, maar 88 procent zegt bezwaren te hebben tegen het delen van biometrische gegevens met de eigen werkgever.

Dat wantrouwen hoeft echter niet in de weg te staan bij een wachtwoordvrije toekomst. De meeste inloggegevens met biometrische gegevens vereisen namelijk niet dat de werkgever de gegevens in handen krijgt. Met Touch ID en Face ID op een iPhone of Windows Hello For Business is dit bijvoorbeeld niet nodig. De gegevens staan in die gevallen zeer veilig opgeslagen en zijn niet beschikbaar voor externe partijen of het besturingssysteem van het apparaat.