Nederlandse IPv4-markt dreigt in te storten

Nederlandse IPv4-markt dreigt in te storten

IPv4-adressen worden structureel goedkoper, concludeert SIDN. Dit komt vooral doordat de vraag naar deze oudere internetadressen afneemt. Tegelijkertijd neemt het gebruik van IPv6-adressen langzaam toe. Nederland zou mogelijk achterop kunnen raken in de innovatierace, iets dat effect heeft op de innovatie en het vestigingsklimaat in eigen land.

Gebruikers stappen steeds meer af van IPv4-adressen en kiezen geleidelijk meer voor IPv6, stelt de beheerder van het .nl-domein. Volgens SIDN, die zich baseert op data van IPv4.Global, lag de piek van de vraag en de prijzen in 2022. Toen werd nog tussen de 50 tot 60 euro per IPv4-adres betaald. In 2023 is de vraag naar en daarmee ook de prijs van deze soort internetadressen echter gedaald.

Voor de komende tijd wordt verwacht dat partijen die grote blokken IPv4-adressen hebben opgekocht, deze binnenkort op de markt brengen. Hierdoor zullen de prijzen naar verwachting nog sneller dalen. De IPv4-markt kan hierdoor instorten.

Lijngrafiek met de prijzen van ipv4-adressen van januari 2014 tot en met december 2023, met een piek rond medio 2022.

Oorzaken prijsdaling

De oorzaken van de prijsdaling zijn veelledig, geeft SIDN aan. Zoals gezegd stappen eindgebruikers geleidelijk over naar IPv6-adressen, waardoor de behoefte aan IPv4-adressen afneemt.

Daarnaast hebben cloudaanbieders de afgelopen jaren enorme hoeveelheden IPv4-adressen opgekocht. Dit om de online diensten van hun eindklanten van een Ipv4-ingang te kunnen blijven voorzien. Inmiddels is deze hausse weer voorbij, wat de daling van de prijzen voor dit type internetadressen kan verklaren.

Hoewel de prijzen van de grote blokken dalen, constateren verschillende onderzoeken ook dat de prijzen van kleinere blokken zelfs nog sneller dalen. Zo dragen ze verder bij aan de algemene prijsdaling. Het onderzoek van SIDN concludeert daarom dat het internet op dit moment zou zijn “uitgeïnnoveerd”.

Zorgen van SIDN

SIDN maakt zich zorgen dat de prijsdaling van IPv4. De beheerder van het .nl-domein verwacht dat dit jaar nog de eerste IPv6-onlydiensten beschikbaar komen, vooral in Azië en/of Zuid-Amerika, die niet meer voor IPv4-adressen toegankelijk zijn.

In Nederland lijkt op dit moment de adoptie van IPv6 echter al enkele jaren te stagneren, waardoor er een achterstand ontstaat ten opzichte van het buitenland. Dit kan weer leiden tot economische schade doordat Nederland bijvoorbeeld onaantrekkelijk wordt voor nieuwe initiatieven op het gebied van connectiviteit. De rol van Nederland als aanjager van innovatie en het vestigingsklimaat in dit land kan daardoor worden aangetast.

SIDN vreest daarom dat wanneer de piek van IPv4-adressen nu daadwerkelijk is gepasseerd, Nederland wel eens op grote achterstand uit de IPv4-IPv6-transitie kan komen.

Lees ook: AWS promoot IPv6 door IPv4 betalend te maken vanaf 2024