2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Het merendeel van de Nederlanders heeft geen goed gevoel bij het verzamelen van data in tijden van het coronavirus, stelt Okta op basis van onderzoek. Dit is van negatieve invloed op de bereidheid om persoonlijke informatie te delen ter bestrijding van het coronavirus.

Sinds het aankondigen van een corona-app door de Nederlandse regering, die moet helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is er een discussie op gang gekomen over de waarborging van de privacy van de gebruiker. Okta heeft nu dus onderzoek gedaan naar hoe individuen aankijken tegen het bijhouden van hun gegevens, met name bij de bestrijding van het coronavirus.

86 procent van de Nederlanders is zich bewust van de inspanningen om de verspreiding van het coronavirus te volgen via dataverzameling via smartphones. De pandemie heeft er bij een derde van de Nederlanders ook voor gezorgd dat ze zich meer bewust zijn van data tracking.

Daarmee is het bewustzijn toegenomen, maar tegelijkertijd blijkt dat Nederlanders zich er niet comfortabel bij voelen. Zo maakt 88 procent zich zorgen dat organisaties hun data gebruiken voor niet-corona-doeleinden. Hierbij wordt vooral gedacht aan het stimuleren van reclame-inspanningen. Meer dan driekwart denkt dat hun data mogelijk gebruikt wordt voor gepersonaliseerde advertenties. 22 procent vindt het overigens acceptabel dat data bijgehouden wordt om de gebruikerservaring te verbeteren, terwijl één op de vijf dataverzameling prima vindt wanneer het voor het voorstellen van interessante content is.

Oncomfortabel gevoel

Daarnaast toont het onderzoek aan dat de helft van de Nederlanders (47 procent) het ‘oké’ vindt dat bijgehouden wordt met wie iemand in contact is geweest. Bijna drie op de vijf Nederlanders gelooft dat het bijhouden van data met behulp van smartphones effectief zal zijn om het virus in te dammen.

Wanneer de Nederlandse onderzoeksresultaten vergeleken worden met andere landen, dan valt op dat we het laagst scoren wat betreft een oncomfortabel gevoel over het delen van data. 45 procent van de Nederlanders voelt zich prettig bij het verstrekken van locatiegegevens ter bestrijding van het virus. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland liggen die percentages bijvoorbeeld op 60 procent en 46 procent.

Tip: Okta gaat voor voor wachtwoordloze toekomst met meer use cases