2min

Tags in dit artikel

, ,

Belnet, een Belgisch computernetwerk voor onderzoeksdoeleinden, is momenteel nauwelijks tot niet bereikbaar. Het netwerk is volledig overbelast door een DDoS-aanval. Het motief voor de aanval is nog niet bekend.

Meerdere Belgische instanties kunnen door de aanval niet werken, meldt Data News. Ongeveer 200 universiteiten, onderzoeksinstellingen en openbare diensten zijn op het netwerk aangesloten. Slachtoffers van de DDoS-aanval zijn onder andere het eHealth-gezondheidsplatform, de Federale Overheidsdienst Justitie en de Belgische Defensie. Ook ontving Data News berichten van lezers die applicaties van de FOD Financiën niet konden bereiken.

Overleg in de Kamer kan niet doorgaan

De Kamer van Volksvertegenwoordigers ondervindt ook hinder door de aanval. Zo kunnen hoorzittingen in commissies niet plaatsvinden omdat aanmelden niet lukt. Voor vandaag zou er een hoorzitting plaatsvinden rond de situatie rond China en de Oeigoeren, maar die kan door de cyberaanval niet doorgaan.

Volledige netwerk onder vuur

Belnet zelf vertelt op zijn statuspagina dat de teams van het bedrijf hard werken om de aanval te mitigeren, onder andere door alternatieve paden voor het verkeer op te zetten. Een woordvoerder van Belnet vertelt tegen Data News dat de problemen duidelijk gericht zijn op het hele netwerk en niet op een specifieke dienst. De pogingen om verkeer om te leiden, zijn tot op heden weinig succesvol, aangezien de aanvallers hun focus constant verleggen. Hierdoor vermoedt de woordvoerder dat het hele netwerk van Belnet doelwit is van de aanval, en daarom alle klanten van het netwerk de impact ervan kunnen ondervinden.

Niet eerder op deze schaal gezien

Een motief van de aanval is niet duidelijk, net zo min wie erachter zit. Belnet heeft bescherming tegen DDoS-aanvallen, want die komen wel vaker voor. Een aanval van deze schaal is echter nieuw voor het netwerk, en Belnet was er daarom onvoldoende op voorbereid. Het bedrijf geeft aan dat onderzoek moet uitwijzen hoe het netwerk zoveel hinder kon ondervinden van een DDoS-aanval.

Tip: Nederlandse en Belgische providers doelwit grootschalige DDoS-aanval