KnowBe4 geeft bedrijven helpen met het verbeteren van hun beveiligingscultuur. Dit met behulp van de Security Culture Survey-benchmark.

Veel bedrijven worstelen met hoe hun medewerkers om moeten gaan met security. Vaak hebben zij hiervoor een eigen bedrijfscultuur opgesteld, bijvoorbeeld met security awareness-programma’s. Voor het up-to-date houden van deze cultuur is het handig deze te kunnen vergelijken met bedrijven binnen dezelfde sector.

Benchmark voor securitycultuur

KnowBe4 heeft hiervoor een nieuwe benchmark ontwikkeld. Met de benchmark kunnen bedrijven beter hun ideeën en sociale gedragingen vergelijken met die van andere bedrijven binnen dezelfde sector.

De benchmark is beschikbaar in het Security Culture Survey (SCS)-platform van KnowBe4. Dit platform helpt securityspecialisten binnen bedrijven met het op maat maken van trainingen om eventuele tekortkomingen en zwaktes in hun vaardigheden aan te pakken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een verbetering van de kennis en het gevoel voor security awareness bij medewerkers.

De nu toegevoegde vergelijkingstool kan ook worden ingezet voor meer inzicht in de ontwikkeling van de securitycultuur in de loop van de tijd en hoe deze is veranderd. Vooral ten opzichte van andere bedrijven binnen dezelfde sector.

De benchmark-tool is toegankelijk vanuit de KnowBe4 console.

Tip: Security awareness training is onzin