1 min

Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van EZK zegt al 35.000 keer bedrijven “proactief” te hebben gewaarschuwd voor cyberdreigingen sinds juni 2021.

Cyber-experts geven door aan het DTC welke cyberdreigingen in opkomst zijn, waarna er stappen worden gezet om organisaties te waarschuwen waar nodig. Van een “ernstige digitale dreiging of kwetsbaarheid” zou er in de eerste helft van 2023 al 58 keer sprake zijn.

Meer bronnen

Vanzelfsprekend is data van essentieel belang voor deze proactieve waarschuwingen. Projectleider Kim van der Veen stelt dat er steeds meer bronnen zijn aangesloten op de dataverwerkingssystemen waar het DTC van afhankelijk is. “Voorheen konden we soms geen bedrijfsnaam vinden bij een gevonden kwetsbaarheid, maar wel gegevens van netwerkeigenaren, bijvoorbeeld een internet service provider (ISP) of managed service provider (MSP). We zien dat de netwerkeigenaren een belangrijke rol spelen als schakel tussen het DTC en de systeemverantwoordelijke. Om deze reden notificeren we nu ook rechtstreeks naar deze netwerkeigenaren en rekenen erop dat zij hun verantwoordelijkheid pakken en deze cyberdreiging óf oplossen óf doorzetten naar het betreffende bedrijf voor wie de kwetsbaarheid geldt.”

Eind vorig jaar liet de EMEA-CISO bij Zscaler Tony Fergusson al weten dat er meer focus nodig is op preventieve middelen bij IT-security. De bijdrage van het DTC hieraan is dus zeker gewenst.

Overigens blijft het niet alleen bij een waarschuwingsmelding voor kwetsbare bedrijven. Deze partijen kunnen namelijk ook conact opnemen voor vragen over het oplossen van bestaande kwetsbaarheden. Volgens het DTC zijn de reacties “overwegend positief”.