2min Security

Minister weet niet waar Nederlandse data blijft

Amerikaanse bedrijven geven persoonlijke data van Europa en dus ook Nederlandse burgers door aan de Amerikaanse overheid. Hoe vaak dit gebeurt is echter onbekend, aldus minister Opstelten omdat die bedrijven daar niets over zeggen. Het Kamerlid Gerard Schouw (D66) heeft over het plunderen van clouddata door de Amerikaanse overheid vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Minister weet niet waar Nederlandse data blijftVorige maand werd duidelijk dat grote bedrijven zoals Google en Microsoft hun Europese data doorspelen aan de Amerikaanse overheid omdat ze hiertoe worden verplicht. Bedrijven in Amerika worden verplicht informatie van Europese burgers over te dragen indien de overheid dit nodig acht. Deze data staat in Europese datacenters opgeslagen en wordt gebruikt door cloudapplicaties. Volgens minister Opstelten van Justitie geeft de Amerikaanse wetgeving de mogelijkheid om bedrijven te verplichten data die overal ter wereld is opgeslagen door te spelen.

"Daarbij kan ter bescherming van onderzoeksbelangen degene tot wie het bevel zich richt worden verboden daarover enige mededeling aan derden te doen. Mede om deze reden is mij niet bekend of en hoe vaak de Amerikaanse autoriteiten dergelijke vorderingen hebben gedaan ten aanzien van binnen de EU opgeslagen gegevens, buiten de gebieden waarvoor een specifieke regeling bestaat, zoals passagiersgegevens en gegevens over het betalingsverkeer", schrijft Opstelten

Minister Schouw laat weten dat het niet mogelijk is om onderzoek te laten verrichten door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) omdat het CBP een onafhankelijke toezichthouder is die zijn eigen onderzoeksagenda vaststelt. Desondanks vindt Opstelten dat het te ver gaat om hierdoor het hele Europese stelsel voor de bescherming van persoonsgegevens uit te schakelen. Dit omdat het een zaak is die alle Europese lidstaten treft, Opstelten vindt het dan ook geen zaak voor het ministerie maar een voor de Europese Commissie om in overleg met de Amerikaanse overheid tot een oplossing te komen.

Bron:Webwereld