2min

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft vandaag in Den Haag de deuren geopend van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Met dit expertisecentrum wil de minister Nederland weerbaarder maken tegen aanvallen van hackers, cybercriminelen en andere kwaadwillenden.

Het NCSC is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Zo zijn onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vertegenwoordigd. Deze partijen zullen nauw samenwerken met de grootste spelers in diverse vitale sectoren (communicatie, energievoorziening) om zo de daar aanwezige kennis en expertise eigen te maken. Govert, een expertisecentrum dat de overheid in het verleden meer dan eens heeft geadviseerd over cyber security, is opgegaan in het NCSC.

Minister Opstelten acht de samenwerking tussen deze partijen een essentiële voorwaarde voor het succes van het kenniscentrum. "Het NCSC kan het plaatje van de dreigingen compleet maken. Dat is van groot belang – te meer omdat je sommige dreigingen pas goed ziet, als het beeld compleet is. Dat is in mijn ogen de grote meerwaarde van dit centrum", aldus de minister in zijn openingsspeech.

Het NCSC is in het leven geroepen om de gevaren van hackers, internetcriminelen, cyberterroristen en andere kwaadwillenden het hoofd te bieden. Doelstelling van de instelling is het creëren en eigen maken van kennis en expertise op het gebied cyber security. Zo wil de minister Nederland voorbereiden op een eventuele cyberaanval in de toekomst en de digitale veiligheid vergroten. Mocht het daadwerkelijk ooit zover komen, dan verleent het NCSC ondersteuning bij deze voorvallen en de crisisbesluitvorming.

De PVV pleitte eind november nog een apart legeronderdeel dat zich bezighoudt met de dreiging van een cyberoorlog, het zogeheten Commando Cyberstrijdkrachten. Oud-minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overwoog om een jaarlijkse ICT-controle bij de overheid in te voeren om het vertrouwen in en integriteit van de elektronische dienstverlening bij de overheid terug te winnen. De Tweede Kamer zal later dit jaar een parlementair onderzoek uitvoeren naar de ICT-problemen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan binnen de overheid. Zo toonde ‘lektober’, een initiatief van Webwereld en GeenStijl, aan dat het slecht is gesteld met de beveiliging van vertrouwelijke gegevens bij diverse overheidsinstanties. Ook het verloop van de DigiNotar-kwestie heeft het imago van de overheid aangetast.