Uit het jaarlijkse rapport van Norton onder de naam Cybercrime valt op te maken dat er afgelopen jaar wereldwijd 110 miljard dollar schade werd aangericht door internetcriminaliteit. Omgerekend bedraagt dit zo’n 87 miljard euro.

Onderzoek voor het rapport werd gehouden onder 13.000 deelnemen uit 24 landen, met een leeftijd tussen de 18 en 64 jaar. De schade wordt vooral aangericht met directe aanvallen van hackers, malware en phishing.

Wereldwijd worden volgens het rapport 1,5 miljoen mensen per dag slachtoffer van internetcriminaliteit. Dit komt neer op 18 mensen per seconde. Wat opviel was dat in Rusland, China en Zuid-Afrika een hoog percentage internetgebruikers slachtoffer werd van internetcriminaliteit, respectievelijk 92, 84 en 80 procent. Gemiddeld was de schade die een slachtoffer leed 197 dollar.

Volgens het rapport lijkt internetcriminaliteit zich meer en meer te richten op sociale netwerken en mobiele technologie. Zo blijkt 15 procent van de gebruikers van sociale netwerken wel eens te maken gehad te hebben met inbraak op hun account. Ook wordt één op de tien slachtoffer van verkeerde links of scam.

Van de deelnemers vond 75 procent dat internetcriminaliteit zich meer aan het richten was op sociale netwerken. Van deze groep gebruikte maar 44 procent software om zich hier tegen te beveiligen. Ook vindt slechts 49 procent van de gebruikers van sociale netwerken het nodig om hun standaard privacy-instellingen aan te passen.

Marian Meritt, van Norton Internet Safety zei: "Internetcriminelen richten zich steeds vaker op de snel groeiende sociale netwerken en mobiele platformen, omdat gebruikers daar niet goed op de hoogte zijn van de risico’s. Dit komt overeen met datgene wat we gezien hebben in het Symantec Internet Security Threat Report, waar uit naar voren kwam dat er in 2011 bijna het dubbele aantal meldingen van internetcriminaliteit was als het jaar daarvoor".

Hoewel de meeste internetgebruikers wel wat doen om geen slachtoffer van internetcriminaliteit te worden gebruikt 40 procent geen complexe wachtwoorden. En ruim één derde blijkt geen moeite te hebben gevoelige informatie op een onveilige website in te voeren. Ook gebruikt 44 procent onveilige Wi-Fi connecties om mail controleren. 55 procent van de deelnemers kon niet met zekerheid zeggen dat hun systeem schoon was van ongewenste software.

Ook wordt door 67 procent van de internetgebruikers de mail gecontroleerd op openbare netwerken. Daarnaast gebruikt 63 procent sociale netwerken op een openbaar netwerk en nog eens 24 procent heeft er geen moeite mee om bankzaken te regelen op een openbaar netwerk.

Adam Palmer, Norton’s adviseur betreffende Cybersecurity zei nog het volgende:"Persoonlijke e-mail-accounts bevatten vaak toegang tot andere persoonlijke plekken op het internet. Want criminelen kunnen via uw mailbox overal bij, zo kunnen ze bij iedere website waarvoor u zich aangemeld heeft op de knop “wachtwoord vergeten” drukken zodat de website een reset-optie naar uw mailadres stuurt. Dit wordt vervolgens onderschept door de crimineel, die toegang heeft tot uw e-mailaccount, en kan op deze wijze u uit uw hele hebben en houden buitensluiten".