Abonneer je gratis op Techzine!

Wikipedia, de internet encyclopedie die gratis toegankelijk is voor iedereen, is tot de conclusie gekomen dat leden van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging voorlopig hun artikelen niet meer mogen wijzen. Het schijnt dat sommige congresleden artikelen die nogal negatief of kritisch zijn over henzelf laten wijzigen.

Wikipedia kwam tot deze ontdekking nadat ongeveer duizend artikelen zijn verstuurd door congresleden de afgelopen tijd. Wikipedia heeft besloten de IP-adressen van alle computers uit het congresgebouw te weren.

De wijzigingen die de Amerikaanse volksvertegenwoordigers aanbrachten waren meestal wijzigingen op grond van feitelijke onjuistheden of klein spelfouten. Hoewel sommige parlementariërs te ver gingen en wijzigingen in hun eigen voordeel aanbrachten.

Wikipedia is een encyclopedie die door internetgebruikers te wijzigen of aan te vullen is. Toch kwam de laatste tijd naar voren dat dit systeem misbruikt wordt.