Abonneer je gratis op Techzine!

Leaseweb kwam gisterenavond omstreeks 22:15 op Nova, Den Haag Vandaag. Hierin stelt Leaseweb dat het belangrijk is om regels te hebben, zodat men weet hoe er omgesprongen moet worden met cybercrime. Onder cybercrime valt onder andere kinderporno.

"Ieder weldenkend mens vindt kindermisbruik hoogst verwerpelijk," zegt Con Zwinkels, Managing Director van hostingbedrijf LeaseWeb. "Het is een criminele activiteit die met alle mogelijke inspanningen bestreden moet worden, ook op het internet. Hoe onwenselijk het ook is, het kan echter niet zo zijn dat een hostingbedrijf zoals LeaseWeb op de stoel moet gaan zitten van Justitie of van de Politie, en moet bepalen waar de grens ligt van wat legaal is en wat niet. Die scheidslijn bepalen wij niet als hostingbedrijf, die wordt bepaald door de Nederlandse wetgever en indirect door de Nederlandse samenleving. Onduidelijkheid in het huidige Justitiële beleid heeft er toe geleid dat de publieke opinie, met de media als spreekbuis, dit wel van een bedrijf als LeaseWeb verwacht."

Aan de ene kant wil Justitie dat internettoegangproviders bepaalde websites met vermeend kindermisbruik blokkeren. Dit gebeurt via een door Justitie verstrekte zwarte lijst met namen van bepaalde websites. Deze lijst, die momenteel enkel door UPC wordt gebruikt, is echter bij publicatie feitelijk al achterhaald, aangezien het internet constant aan verandering onderhevig is. Een website die op het moment van beoordeling illegaal is, kan een minuut later al legaal zijn doordat de inhoud is aangepast. Hierdoor kan het zeer goed voorkomen dat het Korps Landelijke Politie Diensten, op basis van de Nederlandse wetgeving, websites uit diezelfde zwarte lijst een dag later alweer zou moeten schrappen.

Zwinkels: "Zoals de Raad van Europa vorige week al heeft aangegeven in haar richtlijn, zou het blokkeren van ongewenste websites een Europese aangelegenheid moeten worden, omdat internet een grensoverschrijdend medium is. Hierbij moet een goede afweging gemaakt worden tussen ongewenste websites aan de ene kant en vrijheid van meningsuiting en het streven naar een open internet aan de andere kant. Uiteraard heeft kindermisbruik niets met vrijheid van meningsuiting te maken en zou het adequaat gefilterd moeten worden. Er zijn echter genoeg gebieden te bedenken waarbij de filtering niet zo overduidelijk, dan wel hoogst onwenselijk is."

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het overgrote deel van de internettoegangproviders in Nederland de zwarte lijst nog niet gebruikt. Overigens wordt in Finland een zwarte lijst gehanteerd waarin voor 80% websites zijn opgenomen die weliswaar erg onsmakelijk zijn, maar zowel in Finland als in Nederland niet worden aangemerkt als kindermisbruik. Hiermee is dit Finse filter dus strijdig met hetgeen de Raad van Europa in haar richtlijn heeft willen vastleggen.

"Complicerende factor bij de bestrijding van cybercrime op het internet, is dat criminelen de inhoud van hun websites continu wijzigen," zegt Zwinkels. "Een website die vandaag illegaal is, kan morgen volstrekt legaal zijn. Verder is de hele maatschappij en derhalve de beoordeling door de overheid onderhevig aan de tijdgeest. Denk hierbij aan strafbare zaken als discriminatie, racisme, fraude en terrorisme, als ook aan maatschappelijke discussies rond bijvoorbeeld euthanasie, homosexualiteit en abortus. Als internetbedrijf fungeert LeaseWeb enkel als aanbieder van de internet infrastructuur. Wij kunnen ons niet bezig gaan houden met dergelijke discussies en het bepalen van scheidslijnen. Je zou dan feitelijk op de stoel van wetgever en wetshandhaver gaan zitten. Dergelijke gecompliceerde afwegingen zijn taken voor Justitie. Wij zullen bij twijfel dus altijd een toetsing vragen."

"Onduidelijkheden in het huidige Justitiële beleid ten aanzien van cybercrime hebben langzamerhand voor een onwerkbare situatie gezorgd," zegt Zwinkels. "En ze doen het imago en de ontwikkeling van de Nederlandse internetbranche geen goed."

Zwinkels: "Amsterdam heeft zich het afgelopen decennium ontwikkelt tot een internetknooppunt dat veel gelijkenissen kent met de logistieke functies van Schiphol of de haven van Rotterdam. Het is een industrie die veel banen en kennis oplevert. Wij verwachten van de overheid daarom ook dat de internetindustrie als een serieuze bedrijfstak wordt gezien, die het zéker niet hoeft te hebben van verwerpelijke websites. Wij willen als volwassen industrie graag onze verantwoordelijkheid nemen op basis van procedures en richtlijnen binnen de Nederlandse wet- en regelgeving, maar dan moeten die procedures en richtlijnen wel duidelijk en werkbaar zijn."

Om de relatief jonge internetindustrie een gezicht en een spreekbuis te geven, is recentelijk de Dutch Hosting Provider Association (www.dhpa.nl) opgericht, waar de grotere Nederlandse hostingproviders bij zijn aangesloten. Onder andere Leasweb is actief bij deze vereniging. Ook hebben sommige hostingproviders een ‘Notice-and-take-down’-procedure. Wat wil zeggen dat de hostingproviders bij illegaliteit snel in kunnen grijpen.

"LeaseWeb werkt zeer nauw samen met de KLPD om crimineel handelen waaronder kindermisbruik op internet te bestrijden," zegt Zwinkels. "Maar ook met de AIVD, FIOD en OPTA werken wij nauw samen als het gaat om andere vormen van cybercrime. Met deze instanties hebben wij continu overleg."