2min

Ondanks alle kritieken en tegenargumenten blijft Minister Hirsch Ballin van Justitie bij zijn standpunt. Als de verkoop van extreem gewelddadige games aan kinderen niet minder wordt dan moet het verbod er gewoon komen. Dat bleek uit de reacties die hij gaf op kamervragen van Groenlinks.

Ondanks alle onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen verband kan worden gevonden tussen gewelddadige jongeren en gewelddadige games blijft Hirsch Ballin voet bij stuk houden. Begin juni was de eerste keer dat de minister met dit plan op de proppen kwam en daarop direct kamervragen kreeg van Tofik Dibi van Groenlinks. Dit kamerlid kwam met recente onderzoeken waaruit geconcludeerd werd dat er geen verband is te vinden, ook niet naar aanleiding van bijvoorbeeld diverse schietpartijen op scholen. Er is dus geen enkele reden om dit verbod in te voeren.

De tegenargumenten die de minister heeft zijn een aantal onderzoeken die allemaal zijn gedaan in de jaren negentig, hieruit zou blijken dat de games een schadelijk effect kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Dit is echter nogal breed te interpreteren.

Het enige recente onderzoek wat de minister aan haalt is een soort knip en plak onderzoek van diverse conclusies van andere onderzoeken uit het verleden. Hier komen dezelfde jaren 90 onderzoeken dus ook weer in voor maar ook diverse onderzoeken die het tegendeel bewijzen.

De belangrijkste conclusie uit dit beknopte knip en plak onderzoek is dat gewelddadige games niet per definitie schadelijk hoeft te zijn voor kinderen en dat er juist meer aandacht moet worden besteedt aan de leeftijdsclassificatie op de verpakking en de naleving ervan bij winkels.

De minister heeft vorig jaar al afspraken gemaakt met de vertegenwoordigers van de gameindustrie en die moeten gaan zorgen voor het terugdringen van de verkoop van gewelddadige games aan kinderen, doen zij dit niet dan neemt de minister maatregelen door een verbod in te voeren.

Op vragen aan de minister of het verbod op games dan ook niet voor films zou moeten gelden, antwoordde hij dat daar minder draagvlak voor zou zijn in de samenleving.

Minister Hirsch Ballin is lid van het CDA en momenteel minister van Jusitite, momenteel lopen er nu kabinets onderhandelingen die bijna afgerond zouden zijn, hierin zou het CDA opnieuw deel uit gaan maken van de regering, voor de fanatieke gamers is het te hopen dat de heer Hirsch Ballin of een andere CDA’er niet opnieuw minister van Justitie wordt.