De Dutch Hosting Provider Association, een platform waarbij de leidende Nederlandse managed hosting bedrijven zijn aangesloten met als doel het profiel en de rentabiliteit van de sector te verbeteren, roept de Nederlandse overheid op tot overleg over de bestrijding van Cybercrime.

Jan Willem des Tombe, voorzitter van de DHPA zegt:" wij zouden het zeer betreuren als er ten onrechte een negatief beeld zou ontstaan van de Nederlandse hosting sector. Wij werken actief samen met de andere steekhouders bij de bestrijding van cybercime en roepen de Nederlandse overheid op om met ons als gesprekspartner en medestander de strijd ertegen verder in te zetten ."

De oproep van de DHPA is een reactie op recente publicaties over toenemende cybercrime en de vermeende rol van Nederlandse hosting bedrijven daarin. Daaruit blijkt dat er kennelijk grote onduidelijkheid bestaat over de activiteiten van de Nederlandse hosting sector en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan met als gevolg een vertekend en inhoudelijk onjuiste weegave van de rolverdeling en bijbehorende verantwoordelijkheden.

Jan Willem des Tombe: "Het is de doelstelling van de DHPA om het profiel van de Nederlandse hosting sector te verbeteren. Het platform heeft daartoe een aantal initiatieven ontplooid zoals onder meer actieve deelname in de totstandkoming van de Notice en Take Down procedure in samenwerking met de Nationale Infrastructuur Cybercrime (NICC). Daarnaast ontwikkelt de DHPA een gedragscode voor hosting bedrijven als ook een set van uniforme definities voor service level overeenkomsten waarin tussen hosting provider en klant de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Misbruik van Internet voor Cybercrime – en daarmee misbruik van de ter beschikking gestelde hosting infrastructuur – vormen in al deze door de DHPA ontplooide activiteiten een belangrijk aandachtspunt."