Abonneer je gratis op Techzine!

Door gebrek aan noodzaak gaat het overstappen naar IPv6-platformen minder snel dan gehoopt. Volgens Alex Bik, directeur bij internetprovider Bik, zien bedrijven de noodzaak niet. De kennis is in de regel geen probleem.

IPv6 is ontwikkelt met de intentie op IPv4, de huidige IP-standaard, te vervangen. IPv4 is aan vervanging toe omdat het aantal beschikbare IP-adressen op begint te raken. Aangezien het aantal echter nog niet op is, zien bedrijven de noodzaak nog niet om over te stappen op het nieuwe platform.

Het moeilijkste om te configureren tijdens de migratie is de firewall, zo denkt Bik: "Als je deze verkeerd configureert dan laat de firewall alles door of juist niets en dat is ook niet de bedoeling." Maar dat is ook een kwestie van de juiste kennis in huis hebben. "De netwerkbeheerder moet IPv6-kennis hebben. Dat is niet lastig te leren. Er zijn genoeg boeken over het onderwerp. Dat het nu niet gebeurt is omdat het mensen niet interesseert."

Meestal zit de technologie voor IPv6 standaard al in de netwerk-apparatuur. Dan is het alleen nog een kwestie van een aantal dingen aanpassen omdat het IP anders wordt. Verder moet het bedrijf een ISP, Internet Service Provider, hebben die IPv6 ondersteunt.

Bit beschrijft op zijn blog een case, waarin men ook is overgestapt op IPv6. In deze case ging de migratie binnen vier weken en verliep relatief vlekkeloos. Het enige probleem waar men tegenaan kan lopen is de gebrekkige ondersteuning bij ISP’s, die zien veelal het nut er niet van in: "Het is een kip-ei-verhaal. Er moet iemand mee beginnen. Maar ik denk dat isp’s de kar moeten trekken. Bedrijven moeten IPv6-verkeer gaan tunnelen. Dat kost veel moeite en dat hoeft niet als de isp het protocol ondersteunt", zegt Bik.