Abonneer je gratis op Techzine!

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft op 28 juli 2010 een wetsvoorstel naar verschillende instanties gestuurd voor advies. In het wetsvoorstel staat onder meer dat officieren van Justitie zonder tussenkomst van een rechter opdracht kunnen geven om content op internet ontoegankelijk te maken.

Officieren van justitie krijgen bevoegdheid om strafbare informatie van internet te laten verwijderen. Veel internetproviders werken vrijwillig volgens de zogeheten notice and take down-gedragscode. Zij verwijderen zelf gegevens als overduidelijk is dat die informatie onrechtmatig of strafbaar is. Wanneer de gedragscode niet afdoende is, dan kan de officier van Justitie opdracht geven om de informatie op internet ontoegankelijk te maken. Hij kan ook een dwangsom opleggen, bijvoorbeeld als gegevens snel geblokkeerd moeten worden om erger te voorkomen, en het nodig is zijn bevel kracht bij te zetten.

Ook het helen van computergegevens wordt strafbaar. Criminelen die digitaal gestolen informatie, zoals wachtwoorden, doorsluizen aan derden zijn nu niet strafbaar omdat deze informatie juridisch gezien geen ‘goed’ is. Een ‘goed’ is iets waarover je niet meer beschikt als een ander ermee vandoor gaat, zoals bijvoorbeeld een fiets. Vervolging voor heling is nu daarom niet mogelijk. Het wetsvoorstel brengt daar verandering in. Straks hoeft de eigenaar de gegevens niet meer kwijt te zijn om derden te kunnen vervolgen voor heling. Voor een veroordeling blijft het van belang dat de verdachte wist of kon vermoeden dat de informatie afkomstig is van een misdrijf.

Medewerkers van bedrijven of instellingen die bijvoorbeeld opzettelijk persoonlijke gegevens van een bekende Nederlander uit een computer kopiëren om deze aan derden door te verkopen, kunnen daarvoor straks een gevangenisstraf krijgen van maximaal één jaar. Dit was al strafbaar voor medewerkers van aanbieders van telecommunicatienetwerken.

Verder wil Hirsch Ballin het verbod verruimen op het afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken. Nu is het bijvoorbeeld verboden om stiekem in een woning een gesprek op te nemen, als degene die het gesprek opneemt daar zelf niet aan deelneemt. Straks geldt het verbod ook voor de dader die wel gespreksdeelnemer is en die zonder toestemming opnames heeft gemaakt. Het Nederlands recht komt hiermee op één lijn met bestaande wettelijke regels in Frankrijk en Duitsland. Er komt een gevangenisstraf van maximaal een jaar op te staan.