Een glazen bol voor tech

Abonneer je gratis op Techzine!

De motor van technologische ontwikkelingen is niet te stoppen en zorgt voor een tsunami van veranderingen. Een glazen bol voor tech bestaat echter niet, het is vrijwel onmogelijk om  te voorspellen hoe de (werk)dag van de toekomst eruit ziet. De weg vooruit: zorg voor een open innovatiecultuur. Want het kan nog wel eens een koude winter worden voor al die bedrijven die zelf het wiel uit willen vinden.

Smartphones, slimme assistenten, SaaS… de afgelopen vijftien jaar hebben we meer technologische innovaties gezien dan in de honderd jaar daarvoor. En al die technologie heeft de innovatiedynamiek binnen bedrijven extreem veranderd. Voor ieder werkproces is wel technologie te vinden die je in staat stelt slimmer, sneller en efficiënter te werken en werknemers experimenteren hier lustig mee. Vaak  gebruiken mensen al een nieuwe oplossing zonder dat de IT-afdeling of de baas ervan weet.

Plat, open en gebaseerd op platformen

En ook consumenten gedragen zich anders. Door online gedrag te volgen kunnen bedrijven klanten beter kennen dan ooit tevoren. Een beetje organisatie weet precies wie allemaal mogelijk in producten geïnteresseerd zijn, wat interesses van klanten zijn en waar hij op dit moment naar op zoek is. En mensen verwachten ook dat bedrijven dat weten, want anders zijn ze weg. Consumenten zijn gewend geraakt aan de beste en meeste directe service en hebben daardoor weinig geduld. Bovendien zijn ze bereid hun mening te geven via sociale media.

Alle technologische mogelijkheden scheppen zowel kansen als uitdagingen. De bedrijven die het beste regie weten te voeren over het opnemen en incorporeren van nieuwe technologieën, zijn de succesvolle partijen van de 21ste eeuw. Drie zaken spelen daarbij mijn inziens een hoofdrol: een platte organisatie, openheid, en een platformarchitectuur als kern van je bedrijf.

Herder

Een innovatieve organisatie is op de eerste plaats een platte organisatie. Medewerkers zijn geen schapen en de baas is geen herder. Medewerkers moeten de ruimte krijgen zelf te experimenteren met technologie en nieuwe manieren van werken uit te proberen. En zo’n innovatieve, ondernemende houding moet ook worden gestimuleerd. Ik ben bijvoorbeeld zelf voorstander om te werken met resultaatdoelen en niet met uren. Slimmer werken wordt dan beloond en dat komt de creativiteit ten goede.

Crowd

Als ik spreek over openheid, dan heb ik het over een bedrijf dat heel actief gebruik maakt van zijn externe netwerken. Momenteel is er bij verreweg de meeste bedrijven sprake van een vrij harde scheiding tussen een dienstverband en een externe partnerpartij. Innovatieve organisaties maken dat onderscheid veel minder sterk. Ze hebben een flexibele schil van bedrijven die actief met ze meedenken. En medewerkers zijn empowered om hiervan gebruik te maken. Innovatie bereik je niet door een groep knappe koppen op te sluiten in een ruimte, maar door actief de crowd bij je ideeën te betrekken. Ik vind het bijvoorbeeld geweldig hoe de Kamer van Koophandel met behulp van Addventured grote bedrijven in contact brengt met snelle, wendbare creatieve bedrijven.

Platformtechnologie

En tot slot: een innovatieve organisatie heeft een platformarchitectuur. Innovatieve bedrijven organiseren hun dienstverlening en bedrijfsvoering rond platforms. Ze worden gebruikt om samen te werken en stellen in staat om locatieonafhankelijk met elkaar een project te doen. Ze kunnen makkelijk door medewerkers en partners in gebruik worden genomen. En nieuwe technologie kan makkelijk aan platforms worden toegevoegd. Mooi voorbeeld vind ik de digitale portalen die banken nu veelal bouwen. Hun diensten worden door middel van platformen aangeboden en zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor administratieve lasten voor de bank zelf worden teruggebracht en de klant hele directe en snelle service ervaart.

Platformtechnologie vormt in combinatie met een platte en open werkcultuur het beste model voor de innovatiegolf waar we ons momenteel in bevinden. En het gebeurt nu al. Vrijwel alle bedrijven die exponentieel groeien gebruiken platforms om samen te werken en met klanten te communiceren. Ik heb dan wel geen glazen bol, maar als je het mij vraagt is binnen nu en tien jaar ieder bedrijf een platformbedrijf.

Dit is een ingezonden bijdrage van Christian van Kooten, directeur business development bij TJIP. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.