7min

Tags in dit artikel

, , ,

SaaSBACKUP is een Platform-as-a-Service (PaaS) waarmee alle oplossingen met een API kunnen koppelen, om zo alle data binnen de SaaS-applicatie te beschermen.

SaaS-data krijgt steeds meer aandacht vanuit de aanbieders van back-up en recovery-oplossingen. Vrijwel alle relevante spelers bieden back-updiensten voor de grote SaaS-platformen op de markt. Denk hierbij aan Microsoft, Google en Salesforce. Er is echter nog veel meer data binnen SaaS-applicaties die belangrijk genoeg is om te beschermen. Daar is veel minder aandacht voor. Dit terwijl de aanbieders van de SaaS-oplossingen zelf het maar minimaal of zelfs helemaal niet doen.

De laatste tijd zien we hier een kentering in komen. Vorige maand waren we al aanwezig bij de lancering van HYCU R-Cloud, vandaag is het de beurt aan het Canadese Asigra met SaaSBACKUP. De naam van deze dienst zegt precies wat het doet. Het maakt het mogelijk om data van SaaS-omgevingen/-applicaties te back-uppen en weer terug te zetten.

Wij spraken kort voor de launch van SaaSBACKUP met Eric Simmons, de CEO van Asigra. Voor ons was Asigra niet meteen een bekende naam, moeten we eerlijk bekennen. Dat is op zich best gek, want het bedrijf bestaat al sinds 1986. Aan de andere kant is het ook weer niet zo heel vreemd, zo horen we van Simmons. Het bedrijf richt zich volledig op MSP’s. “Onze producten zijn vanaf de grond af specifieke voor het kanaal gebouwd”, geeft hij aan. Dat betekent ook dat MSP’s producten en diensten van Asigra vaak whitelabelen. Dat wil zeggen, ze brengen het uit onder eigen naam, zonder dat het duidelijk is dat het om Asigra gaat.

De grootste afzetmarkten voor Asigra zijn de VS, het VK, de EU en uiteraard ook thuisland Canada. Buitenom deze geografische regio’s heeft Simmons het over ‘de rest van de wereld’, zonder verdere uitsplitsing.

Wat is Asigra SaaSBACKUP?

Asigra levert SaaSBACKUP als een volwaardige PaaS. Dat houdt onder andere in dat het zelf al het beheer van de omgeving voor zijn rekening neemt. Je hoeft ook geen specifieke infrastructuur op te bouwen om er gebruik van te maken. Partijen die er gebruik van willen maken, kunnen via een connector verbinding maken met het platform. Dat zorgt er vervolgens voor dat de data op een back-uplocatie terechtkomt en dat klanten deze data ook weer snel terug kunnen zetten.

Belangrijk om te vermelden hier is dat het terugzetten van de data zeer fijnmazig kan. Het maakt niet uit wat je precies terug wilt zetten, met Asigra SaaSBACKUP moet het mogelijk zijn. Of het nu een enkele email is, of een volledig emailsysteem, je kunt het eenvoudig en snel terugzetten, is de belofte. Het enige wat je nodig hebt, is een API, stelt Simmons. Heb je die, dan kun je een connector bouwen met het platform.

Het bouwen van een connector kan gedaan worden door de aanbieders van de SaaS-oplossingen. Vanuit Asigra ligt er echter ook veel nadruk op de mogelijkheden die SaaSBACKUP biedt aan MSP’s en SI’s. Dat is logisch gezien de sterke focus op dit gedeelte van de markt die Asigra al sinds jaar en dag heeft. Verder bouwt Asigra zelf ook de nodige connectors, die het centraal beschikbaar wil gaan stellen in een eigen SaaSBACKUP Marketplace. Gezamenlijk moet dit leiden tot een breed aanbod aan ondersteunde SaaS-omgevingen. Simmons wil tijdens ons gesprek nog niet zeggen hoeveel connectors het zelf al heeft gebouwd en nog gaat bouwen. Dat maakt het bedrijf later dit jaar bekend.

Asigra blijft bij de kern

Of dit in de praktijk ook echt gaat gebeuren, moet de toekomst uitwijzen natuurlijk. Dat zal met behoorlijk wat factoren te maken hebben, waaronder hoe eenvoudig het in de praktijk is om met de SDK van Asigra applicatieconnectors te bouwen. Daar kunnen we op dit moment nog niet zoveel over zeggen.

Wat Asigra wel duidelijk en wat ons betreft goed doet, is een sterke focus houden op waar het goed in is. Voor andere zaken heeft het partnerships gesloten met andere partijen. Asigra heeft zelf geen discoverymodule gebouwd voor SaaS-oplossingen. Daarvoor zet het Augmentt in. Het biedt verder ook geen Storage-as-a-Service aan, waar je de backups naartoe kan schrijven. Organisaties kunnen hiervoor eigen S3-compatibele omgevingen inzetten, of anders via partnerships met Wasabi en Backblaze deze opslag erbij afnemen.

Tot slot is het ook niet per se de bedoeling van Asigra om bestaande back-up-oplossingen met pensioen te sturen en alles op Asigra over te zetten. “We hoeven een andere partij er niet uit te werken, je kunt een andere leverancier gebruiken voor het back-uppen van data uit Microsoft, Google en Salesforce en Asigra voor alle andere SaaS-oplossingen inzetten”, geeft Simmons aan.

Wat maakt Asigra SaaSBACKUP bijzonder?

Toen we de vraag kregen of we met Simmons wilden praten over Asigra SaaSBACKUP en tijdens het eerste deel van de briefing die we van hem kregen over het nieuwe platform, hadden we sterke flashbacks naar het verhaal van HYCU. Op zich niet zo raar natuurlijk, want Asigra SaaSBACKUP biedt globaal hetzelfde als HYCU R-Cloud. Dat wil zeggen, beide platformen zijn bedacht om het back-uppen van SaaS-data uit om het even welke applicatie mogelijk te maken, zolang er maar een connector voor is.

Wat maakt SaaSBACKUP dan eigenlijk bijzonder? Als we de twee presentaties naast elkaar leggen, merken we in ieder geval dat Asigra veel meer nadruk legt op de rol van MSP’s en SI’s in het geheel. Bij HYCU werd de bal voor het bouwen van connectors toch vooral bij de SaaS-aanbieders zelf en bij ISV’s gelegd. Het zou ons niet verbazen als dit vooral een geval is van een iets andere keuze qua messaging vanuit de bedrijven. Er lijkt ons niet echt een reden waarom de werkwijze voor een MSP of SI bij het bouwen van een connector fundamenteel anders moet zijn dan van een SaaS-leverancier.

Om wat duidelijker te krijgen wat Asigra SaaSBACKUP bijzonder maakt, hebben we deze vraag tegen het einde van ons gesprek met Simmons aan hem gesteld. Twee delen van zijn antwoord op deze vraag bleven hangen. De eerste is dat je voor Asigra SaaSBACKUP connectors kunt bouwen in om het even welke bekende programmeertaal. Bij HYCU is gekozen voor een low-code/no-code workflow. Dat verschil zou vooral bij complexe SaaS-applicaties zichtbaar kunnen worden. Als de workflow bij HYCU goed is ingericht, zou dat het bouwen van dergelijke connectors moeten versnellen. Aan de andere kant kun je met ‘high code’ binnen Asigra wellicht fijnmaziger en uiteindelijk beter te werk gaan.

Sterke focus op security

Het tweede onderdeel van het antwoord van Simmons heeft te maken met de nadruk van Asigra op security. Die focus is er in het hele portfolio en dus ook in SaaSBACKUP. “We ondersteunen Multi-Person Approval (MPA) en andere unieke securityfeatures die andere spelers niet hebben”, stelt hij. MPA is nog een stapje hoger dan MFA. In het kort betekent dit dat je voor in totaal zeven taken onder andere in kunt stellen hoeveel mensen toestemming moeten geven om bepaalde instellingen te veranderen en bijvoorbeeld binnen welke tijd deze mensen dit moeten doen. Hieronder zie je om welke taken het gaat.

Naast MPA is Asigra van plan om nog meer geavanceerde securityfeatures uit de rest van het portfolio aan SaaSBACKUP toe te voegen. Een daarvan is bidirectionele anti-malware scanning, waarbij de data niet alleen wordt gescand op het moment dat er een back-up gemaakt wordt, maar ook als deze teruggezet wordt. Mocht er in de tussentijd iets gebeurd zijn met de data in de back-up (bijvoorbeeld door ransomware die pas actief wordt in een back-up), dan moet dat op deze manier toch gespot kunnen worden.

Een tweede en laatste voorbeeld van een securityfeature die beschikbaar komt in SaaSBACKUP in de toekomst is bidirectionele CDR. CDR staat voor Content Disarm & Reconstruction en gaat ervan uit dat er schadelijke data op ieder niveau kan zitten. Om dit op te sporen, haalt CDR een bestand volledig uit elkaar en scant het ieder onderdeeltje.

Als voorbeeld noemt Simmons een zip-bestand met een PowerPoint-presentatie en een PDF erin. Iedere regel in deze documenten wordt gescand. Zit er slechte code in, dan wordt deze eruit gehaald, maar wordt het document daarna wel weer in elkaar gezet. Alleen zit dan die code er niet meer in. Vaak kun je dan op basis van eerdere back-ups achterhalen wat eruit is gehaald. Het belangrijkste is dat het document op deze manier beschikbaar blijft, niet in zijn gehaal verdwijnt.

Beschikbaarheid

Al met al heeft Asigra SaaSBACKUP dus best een paar onderscheidende factoren, waarvan de geavanceerde securityfeatures nu en in de toekomst er wat ons betreft het meest uitspringen. Mocht je er meteen vandaag al mee aan de slag willen, dan moeten we je overigens wel teleurstellen. In Q2 van dit jaar gaat Asigra met een select groepje klanten aan de slag om het aanbod nog wat verder te finetunen. In Q3 wordt het platform algemeen beschikbaar in Noord-Amerika en voor MSP’s. Europa en het VK moeten wachten tot Q4, hetzelfde geldt voor VAR’s en VAD’s. 2024 kan ook de rest van de wereld ermee aan de slag, komt er ondersteuning in meer talen dan alleen Engels en gaan we de SaaSBACKUP Marketplace zien.

Qua pricing hanteert Asigra voor SaaSBACKUP een ‘X per gebruiker per maand’-schema. Wat die X gaat worden, is vooralsnog niet bekend. Als we die vraag aan Simmons stellen, geeft hij aan dat ze dat op dit moment niet niet aankondigen. Daarvoor moeten we waarschijnlijk nog even wachten tot we in de buurt van de officiële lancering van Asigra SaaSBACKUP komen.

TIP: Van back-ups naar cyberweerbaarheid: van technische naar strategische discussie