Bedrijven lijken steeds vaker voor een multicloud-strategie te kiezen. Hierdoor zou de IT-omgeving immers beter presteren, aangezien er een cloudtechnologie ingezet wordt die het meest geschikt is voor een workload of applicatie. Volgens cloud services-dienstverlener Rackspace kan je als bedrijf vanwege de voordelen uiteindelijk zelfs moeilijk om een multicloud-strategie heen. We gingen over de stappen van Rackspace richting de multicloud in gesprek met Sales Director Northern Europe Bert Stam.

Rackspace is groot geworden door managed hosting te bieden. Het zet hierbij eigen datacenters in, die gebruikt worden om private cloud-omgevingen voor klanten te bouwen. Inmiddels biedt Rackspace zijn klanten een keuze uit allerlei cloudtechnologieën, en is er ook support voor bedrijven met on-premise wensen. De mogelijkheden en smaakjes die Rackspace biedt rond het adopteren van de technologieën zijn dermate gegroeid dat het bedrijf zich wil positioneren als de ideale partner voor het adopteren van een toekomstbestendige multicloud-strategie. Eentje die verder gaat dan de huidige aanpak van bedrijven en echt een infrastructuur hanteert met meerdere cloud computing- en storage-diensten.

Bekijken hoe specifieke stap het best uitgevoerd wordt

Tijdens ons gesprek benadrukt Stam dat een dergelijke strategie vooral interessant kan zijn voor bedrijven vanwege de nieuwe zakelijke kansen die ontstaan. De cloudoplossingen worden ingezet om snel en op grote schaal te kunnen innoveren, wat in de huidige markt ook wel digitale transformatie genoemd wordt. Met digitale transformatie doelt Stam simpelweg op het verder uitbreiden van producten en dienstverlening door middel van technologie. In de huidige wereld is dat een fenomeen dat je niet kan negeren.

Multicloud kan hierin dus de sleutel zijn, maar om deze strategie goed te implementeren moet je volgens Rackspace bedenken wat je met de stap wilt bereiken. Op die manier wordt namelijk duidelijk hoe jouw ‘multicloud-journey’ er idealiter uitziet. Als je bijvoorbeeld kosten wilt besparen, dan kan het zijn dat bepaalde platformen van je bedrijf naar een specifieke cloud gemigreerd moeten worden. Rackspace helpt hierbij door heel nauw de oplossingen van een bedrijf te bekijken, zodat bepaald kan worden of de oplossing meer toekomst vindt in Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) of Infrastructure as a Service (IaaS). In het bijzonder besteedt Rackspace hierbij steeds meer aandacht aan governance, aangezien de veranderslag impact heeft op bijvoorbeeld de security en compliancy. Dat is een veranderslag die betrekking heeft op zowel technologie als mens, beide moeten kunnen omgaan met de nieuwe strategie van je bedrijf.

Innovatie moeilijk bij te houden

Als een bedrijf daadwerkelijk de stap naar een echte multicloud zet, dan zal het vaak een mix zijn van de IaaS van AWS, Microsoft Azure en/of Google Cloud. Dit in combinatie met een aantal SaaS-oplossingen, bijvoorbeeld afkomstig van SAP, Salesforce of Oracle. Volgens Stam bepalen al deze hyperscalers momenteel het innovatieproces. Zo staat AWS bekend als een IaaS en PaaS-leverancier, Google Cloud wordt geroemd vanwege zijn analytics-mogelijkheden en Azure doet het onder ontwikkelaars bijvoorbeeld goed.

Stam geeft AWS als specifiek voorbeeld van een speler met veel innovatie. De cloudprovider heeft net zijn jaarlijkse re:Invent-conferentie achter de rug, waar honderden nieuwe functionaliteiten aangekondigd zijn. Daar zou je als bedrijf mogelijk wat mee kunnen doen om je innovatieproces verder te bevorderen, maar dan moet je wel weet hebben van de nieuwe functionaliteit. Een enorm dynamische wereld die AWS dus gecreëerd heeft, die moeilijk bij te houden is. Uiteindelijk geldt dit voor andere IaaS- en SaaS-leveranciers ook. Rackspace heeft hierin de oplossing gevonden door consultants in huis te hebben die zich specialiseren, zodat ze klanten kunnen helpen bij het zo goed mogelijk neerzetten van hun cloudomgevingen.

Focus op hyperscalers

Uiteindelijk hoopt Rackspace gezien de voordelen echt dat klanten de multicloud gaan omarmen, iets waar het naast specialisatie ook de nodige stappen voor heeft gezet. Het maakt bijvoorbeeld werk van een zo onafhankelijk mogelijk imago opbouwen. Zo is in het verleden geprobeerd een eigen public cloud op te zetten op basis van OpenStack. Hoewel deze eigen cloud nog steeds bestaat, vindt er weinig ontwikkeling meer op plaats. Zo’n twee jaar geleden heeft men gezegd “if you can’t beat them, join hem”, waardoor de eigen cloud actief is in een nichemarkt en er meer managed services en diensten ontwikkeld zijn bovenop de drie hyperscalers.

Recent heeft deze strategiewijziging dan ook geresulteerd in de introductie van zogeheten ‘service blocks’. In deze service blocks verpakt Rackspace als het ware zijn managed services en professional services. Het managed services-gedeelte gaat met name over het beheren en optimaliseren van de infrastructuurstack van een bedrijf, terwijl professional services meer gericht zijn op het geven van advies rondom de adoptie en de acceleratie van de cloud.

Door zowel professional als managed services te combineren, wil Rackspace zijn klanten zo gericht mogelijk helpen. Stel dat jouw organisatie aan het begin van de cloud-adoptie staat, dan zijn er cloud enablement-, acceleratie- en consultancy blocks beschikbaar. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een bedrijf meer een DevOps-aanpak wil omarmen. In dat geval stelt Rackspace met behulp van zijn service blocks DevOps-consultants beschikbaar.

Inmiddels zijn er dusdanig veel service blocks dat bedrijven op allerlei niveaus geholpen kunnen worden bij het inzetten van de public- en multicloud. Door de service blocks te combineren moet de klant zo goed mogelijk ondersteund worden met zijn bedrijfsspecifieke situatie. Volgens Stam hoef je hierdoor ook een stuk minder na te denken over verticalisatie. Wel geeft hij aan dat Rackspace bekijkt om de overheid als losse vertical te benaderen, in het Verenigd Koninkrijk zetten ze daar een team voor op, maar voorlopig bieden de service blocks voldoende optimalisatieopties voor ieder segment. Waar nodig kunnen de service blocks immers aangepast worden.

Toepassing in de praktijk

We vroegen Stam tijdens ons gesprek ook of er al een goed voorbeeld is van het toepassen van service blocks in de praktijk. Hij gaf aan dat Rackspace op het punt staat om een project daadwerkelijk uit te rollen. Een klant klopte bij Rackspace aan dat het contract voor diens datacenters uiterlijk 2021 afloopt. Deze klant liep tevens rond met het idee om zijn online dienstverlening veel persoonlijker voor zijn gebruikers te maken. Een cloudtransitie in samenwerking met Rackspace gaat dit eenvoudiger maken.

De twee partijen zijn toen samen gaan kijken op welke cloud ze het best de applicaties uit het datacenter kunnen draaien. Daarnaast bekeek men welke applicaties het best door middel van SaaS aangeboden kunnen worden, en welke applicaties het beste on-premise kunnen blijven. Door dit hele idee naar de tekentafel te brengen, is het prijskaartje voor de stap naar de cloud inzichtelijk geworden. Nadat het bedrijf zicht had op de kosten, werd daadwerkelijk besloten de stap naar de cloud te maken.

Het hele migratietraject van het betreffende bedrijf zal begin januari van start gaan. Eind 2020 moeten alle applicaties SaaS dan wel ‘gelift-and-shift’ zijn naar de public cloud. Lift-and-shift wil zeggen dat de workloads 1-op-1 gemigreerd worden naar de public cloud en dat de verdere optimalisatie nog plaats moet vinden.

Multicloud dringt door

Volgens Stam spelen zulke vraagstukken bij steeds meer klanten. Hoewel in dit specifieke geval AWS de gewenste cloud-provider was, wijst de praktijk uit dat er allerlei combinaties en keuzes mogelijk zijn. De multicloud wordt wat dat betreft steeds meer realiteit. Dat constateert Stam, maar ook andere geluiden die we opvangen uit de markt lijken daar op te wijzen.

Het is wat dat betreft goed dat een speler als Rackspace werk maakt van het verder optimaliseren van zijn aanbod voor de multicloud. Het is immers een belangrijke partij om te overwegen bij het vormgeven van je cloud-strategie. We zijn dan ook benieuwd naar wat Rackspace nog verder gaat doen om zijn klanten nog meer te ondersteunen.