5min

Tags in dit artikel

, ,

Een back-up van data en systemen is in de huidige tijd onmisbaar. Het is een essentiële best practice voor bedrijven die afhankelijk zijn van online systemen om hun werk uit te voeren. En door die afhankelijkheid op online systemen en de data die daaruit voort komen, staan back-ups bovenaan de prioriteitenlijst van IT-leiders… Of toch niet?! Uit het recente Veeam Data Protection Trends Report blijkt dat 14% van de organisaties in de Benelux nog altijd geen enkele back-up heeft. Daardoor zijn hun data volledig onbeschermd en kunnen zij hier ook niet op terugvallen in het geval van een incident.

Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat het hebben, en vooral het onderhouden van een back-up vaak nog wordt gezien als kostenpost en niet als onderdeel van een holistische dataprotectie-strategie. Het inrichten en onderhouden van een back-up kan inderdaad duur en intensief zijn, maar wanneer deze op de juiste manier gebruikt wordt, kan een back-up ook nieuwe kansen creëren, continuïteit garanderen en innovatie versnellen. Een back-up is meer dan slechts een veiligheidsmaatregel.

3-2-1-1-0-regel

Voordat je aan de gang gaat met het ontgrendelen van de potentie van jouw back-ups, is het verstandig om eerst stil te staan bij hoe zo’n back-up ingericht dient te worden. De beste optie is om de 3-2-1-1-0-regel te hanteren. Deze regel stelt dat er ten minste drie verschillende kopieën moeten zijn van belangrijke data. Deze drie back-ups moeten vervolgens op ten minste twee verschillende typen media opgeslagen worden, zoals interne harddrives of in de cloud. Ten minste één kopie moet worden opgeslagen op een off-site-locatie die niet hetzelfde is als de fysieke locatie van de primaire data en de primaire back-up. Daarnaast moet er ten minste één kopie immutable zijn en offline opgeslagen worden om potentiële corruptie te voorkomen. Test back-ups regelmatig om te zorgen voor nul ongeverifieerde back-ups of back-ups met fouten.

Het is echter ook belangrijk om na te denken over de herstelmogelijkheden. De ware data-explosie van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat back-ups groter en groter zijn geworden. De infrastructuur is echter vaak hetzelfde gebleven. Dit kan ertoe leiden dat het herstellen van systemen op basis van een back-up dagen of zelfs weken kan duren. Je hebt hier te maken met de laws of physics: de back-up kan niet de juiste herstelprestaties leveren omdat de legacy infrastructuur dit niet ondersteunt. Het niet direct kunnen herstellen van belangrijke systemen kan uiteindelijk leiden tot kostbare periodes van downtime die de meeste bedrijven zich niet kunnen veroorloven.

Back-ups bieden nieuwe kansen

IT-leiders moeten back-ups niet langer alleen als technische investering, maar als zakelijke investering gaan zien. Het is vandaag de dag kortzichtig om een back-up enkel te zien als een kluis waarin belangrijke data veilig worden opgeborgen. Back-ups zijn zoveel meer. Daarnaast kan een goed ingerichte back-up zelfs geld opleveren. Onder meer door bij te dragen aan wat vaak wordt gezien als de belangrijkste doelstelling van bestuurders, namelijk continuïteit en innovatie.

In de verbonden omgeving van vandaag is het belangrijk dat software-updates snel worden toegepast om incidenten en misbruik te voorkomen. Een back-up kan een grote rol spelen bij het testen van deze patches of updates om hun impact op de omgeving bij de uiteindelijke uitrol zo klein mogelijk te maken. Hoe lang duurt het om de patch uit te rollen? Verandert het iets aan de werking van een applicatie? Bevat de patch fouten die kunnen leiden tot een storing? Dit zijn belangrijke vragen die door middel van het testen in een veilige testomgeving (of datalab), gevoed door de back-up-data, beantwoord kunnen worden. De continuïteit van de organisatie komt hierbij dus nooit in het geding, waardoor potentiële herstelkosten bespaard worden.

Deze testomgeving kan ook gebruikt worden om ontwikkeling en innovatie te stimuleren. Het biedt namelijk een beveiligde omgeving die precies lijkt op de organisatie. Er kan bijvoorbeeld getest worden of processen efficiënter kunnen worden ingericht, welke applicaties overbodig zijn geworden en waar eventueel bespaard kan worden – zonder dat het een impact heeft op de continuïteit. Door wijzigingen te testen in een veilige en afgeschermde omgeving zorg je ervoor dat er geen geld verloren gaat aan niet-werkende initiatieven en dat het bedrijf geen risico loopt op downtime. Daarnaast kunnen er ook nieuwe kansen worden ontdekt die de basis kunnen vormen van nieuwe inkomstenbronnen.

Ten derde kan het interessant zijn om een back-up dataset te delen met derde partijen. Zo kan voorkomen worden dat er overlappende datasets bestaan en kan jouw bestaande informatie aangevuld worden met nieuwe informatie uit datasets die gedeeld worden door andere partijen. Hierdoor wordt het mogelijk om bredere trends te ontdekken die op lange termijn invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van jouw organisatie. Door hier zo vroeg mogelijk inzicht in te hebben kan, waar nodig, op tijd worden bijgestuurd. Verder zou het interessant kunnen zijn te onderzoeken of (geanonimiseerde) back-ups ook ter verkoop aangeboden kunnen worden. Dit is niet iets dat al vaak gebeurt, maar het kan een mogelijkheid zijn voor een nieuwe inkomstenbron in de toekomst. Het is echter wel belangrijk dat je handelt binnen de AVG-wetgeving bij dit soort initiatieven en dat dit ook bekend is bij iedereen van wie gegevens zijn opgeslagen.

Versterk de supply chain

Een andere optie is om back-ups in te zetten om een supply chain te versterken. De afgelopen tijd hebben we meerdere aanvallen gezien die een enorm effect hadden op de gehele supply chain. Het doorvoeren van updates kan een grote impact hebben op supply chains die meer dan ooit met elkaar in verbinding staan. Tegelijkertijd biedt juist die verbinding ook kansen. Het koppelen van back-ups van meerdere omgevingen die zich binnen een supply chain bevinden, geeft organisaties binnen die keten de kans om updates of optimalisaties te testen, veranderingen aan te brengen en innovatie te stimuleren. Dit leidt uiteindelijk tot een effectievere en veiligere keten.

Conclusie

Het is van groot belang dat IT- en zakelijke leiders beter gaan nadenken over de positie van hun back-up in het bredere ecosysteem en de kansen die dit biedt op het gebied van continuïteit, efficiëntie, veiligheid en innovatie. Back-ups zijn meer dan alleen een veiligheidsmaatregel en/of verzekeringspolis van data en systemen en zo moet er ook over nagedacht worden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Veeam. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.