3min

Public cloud-omgevingen zijn het stadium van kostenbeheersing ontgroeid en worden inmiddels gezien als belangrijke aandrijvers van bedrijfsgroei. Een te snelle overstap naar de public cloud kan echter averechts werken en leiden tot hogere kosten en vertraging in digitalisering. Het is daarom essentieel dat directies zich bewust zijn van de IT-uitdagingen die bij een public cloudmigratie komen kijken en deze in goed overleg met hun IT-teams aanvliegen.

Bedrijfsinvesteringen in public cloud stijgen gestaag. Terwijl in 2021 amper 17% van IT-budgetten bestemd waren voor public cloud, voorspelt Gartner dat dit in 2026 zal oplopen tot 45%. Die forse stijging toont aan dat de visie op public cloud transformeert. Waar het een tijdlang vooral bekend stond als een hulpmiddel voor kostenefficiëntie, wordt public cloud inmiddels gezien als aanjager van bedrijfsresultaten. Terecht, want de flexibiliteit en schaalbaarheid van public cloud-omgevingen is ongeëvenaard.

Maar de potentie van public cloud inzien is iets heel anders dan deze daadwerkelijk benutten. De directie kan gouden bergen zien, terwijl het voor IT een stuk complexer kan zijn dan verwacht. IT kan namelijk in een zeer ongemakkelijke spagaat terechtkomen. Ze moeten immers niet alleen nieuwe technologieën implementeren binnen de organisatie, maar ook de bestaande omgevingen draaiende houden. Die kloof tussen potentie en realisatie noemen we de ‘realisation gap’ – en organisaties moeten zich hier meer bewust van zijn dan nu vaak het geval is.

Technical debt

Bestaande legacy-omgevingen vormen een significant obstakel voor de transitie naar public cloud. Zeker als sprake is van bedrijfskritische on-prem-systemen, die je niet zomaar kunt oppakken en in de public cloud kunt neerzetten zonder enorme maandelijkse beheerkosten.

Legacy IT zorgt voor forse technical debt – onvoorziene ontwikkel- en onderhoudskosten die het gevolg zijn van verouderde of slecht geïmplementeerde IT. Dit is een belangrijke oorzaak van de ‘realisation gap’, maar is allerminst nieuw. In 2020 gaf volgens McKinsey 60% van CIO’s al aan dat de technical debt merkbaar was toegenomen. Ze realiseerden zich dat eerdere IT-beslissingen hen steeds meer geld en middelen kostten om systemen in de lucht te houden. Dat is precies het gevaar van een ondoordachte of te snelle cloudmigratie: een traject dat bedoeld is om de business te versnellen, kan uitmonden in vertraging, hoofdpijn en stijgende kosten.

Technical debt (en daarmee de ‘realisation gap’) kan bovendien makkelijk worden vermenigvuldigd door een kenniskloof. Met name IT-teams die gewend zijn aan on-prem-omgevingen kunnen gewoonten meenemen naar de public cloud die daar niet even goed werken. Dat heeft niets met de kwaliteit van de werknemers te maken. Het is simpelweg zo dat cloudtechnologie andere vraagstukken met zich meebrengt dan on-prem-technologie. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop met security wordt omgegaan, of de wijze waarop datastromen worden ingeregeld. De ongemakkelijke spagaat waarin IT-teams zowel cloud- als on-prem-systemen moeten onderhouden, betekent dus ook dat zij twee verschillende skillsets moeten opbouwen!

Bewustzijn

De public cloud lonkt, maar de directie moet zich goed bewust zijn van de risico’s van een overhaaste migratie. Wanneer de wensen van de business niet zijn afgestemd op de capaciteit van IT, ontstaat een moeilijk te dichten ‘realisation gap’. Om deze te voorkomen, moeten business en IT dan ook samen optrekken om tot een goede migratiestrategie te komen. In ieder geval de volgende vragen moeten worden beantwoord om technical debt te voorkomen:

  1. Wat zijn de zakelijke doelstellingen van de cloudmigratie?
  2. Welke bedrijfskritische legacy IT moeten we daarvoor migreren?
  3. Welke specialistische (cloud)kennis hebben we nodig?
  4. Wat is een realistische tijdlijn om de migratie op veilige en toekomstbestendige wijze te doorlopen?

Voor de directie kunnen de antwoorden op deze vragen een onverwachte reality check opleveren, maar realiseer je dat een pragmatische instelling latere hoofdpijn voorkomt. En als je de bovenstaande vragen niet kunt beantwoorden, begeef je je al helemaal op dun ijs. Het adagium ‘bezint eer ge begint’ is misschien een cliché, maar zeker in het cloudtijdperk relevanter dan ooit. Laat je dus niet verleiden tot snelle kort termijnwinst, zorg voor een helder beeld van de uitdaging waar je als organisatie voor staat en ga dán pas op zoek naar de beste weg naar de public cloud en verdere bedrijfsgroei.

Dit is een ingezonden bijdrage van Solvinity. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.