2min

Tags in dit artikel

, ,

Aan de hand van grote trends wordt het mogelijk om beleggingskansen op te sporen die verborgen blijven voor beleggers die niet verder kijken dan de waan van de dag.

In de beleggingswereld gaat heel veel aandacht uit naar factoren die op korte termijn veel invloed hebben op het marktsentiment, zoals verkiezingen of de publicatie van economische groeicijfers. In plaats van het najagen van de waan van de dag, kunnen beleggers beter kijken naar grote trends, zoals demografische veranderingen en technologische vooruitgang. Op de lange termijn is de invloed van dit soort trends op de beleggingswereld veel groter dan van de gebeurtenissen die tijdelijk de krantenkoppen beheersen.

Goede kansen voor technologie

Bij Robeco worden trends ingedeeld in drie verschillende categorieën. Daarvan biedt het segment technologie grote kansen. De impact van technologische veranderingen is groot en bovendien is het verloop van deze trends lastig te voorspellen. In de praktijk is dat een voordeel, aangezien dit betekent dat veel marktdeelnemers de kracht van de trend onderschatten. Hierdoor kunnen mooie kansen ontstaan.

Fintech

Een voorbeeld zijn de ontwikkelingen op het vlak van Fintech: het raakvlak van technologie en financiën. Contant afrekenen is allang niet meer van deze tijd. Dankzij de opkomst van draadloos betalen hoef je tegenwoordig vaak niet eens meer te pinnen. Andere trend-categorieën zijn demografische verandering, zoals vergrijzing en de trek naar de steden, en politiek/regelgeving. Bij dat laatste kan onder meer gedacht worden aan de invoering van nieuwe heffingen op de uitstoot van broeikasgassen of de komst van strengere regels voor de banksector.

Trend als waarschuwingssignaal

Trends kunnen behalve bij het opsporen van veelbelovende beleggingen ook een rol spelen bij het mijden van marktsegmenten met minder goede vooruitzichten. Een voorbeeld daarvan is de regelgeving voor het opwekken van schone energie. Steeds meer bedrijven en huishoudens wekken via onder meer zonnepanelen hun eigen elektriciteit op. Het eventuele overschot verkopen ze. Een gevolg is dat energiebedrijven niet alleen de afzetmarkt zien krimpen, maar ook veel geld moeten investeren in hun netwerk. Het oude model met één centrale energiecentrale is per slot van rekening achterhaald.

Trends combineren

Trends kunnen een grote rol spelen bij het opsporen van kansrijke beleggingen en het vermijden van valkuilen, maar bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille of een beleggingsfonds komt uiteraard veel meer kijken. Waardering speelt bijvoorbeeld ook een grote rol en bovendien is er altijd een kans dat een trend zich heel anders ontwikkelt dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Robeco kiest er dan ook voor om in de beleggingsstrategie rekening te houden met verschillende trends, die onderling weinig tot niets met elkaar te maken hebben. Door die spreiding wordt de portefeuille minder kwetsbaar voor verkeerde keuzes of tijdelijke tegenwind.

Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Dit is een ingezonden bijdrage van Robeco.