4min

Tags in dit artikel

,

In 2050 woont 68 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden, zo schat de VN. Wanneer meer mensen naar de stad trekken, worden deze gebieden dichter bevolkt en raken de verkeersaders meer verstopt. De toenemende druk op het stadsvervoer en de mobiliteit is een probleem waar nu al over moet worden nagedacht. 

Het gros van de steden heeft beperkt openbaar vervoer, gebrek aan parkeergelegenheid en (te) drukke wegen. Voeg daar steeds meer mensen aan toe en het is een kwestie van tijd tot alles vastloopt. Forenzen raken elk jaar meer gefrustreerd, aangezien het reizen van A naar B steeds moeilijker wordt. Onze infrastructuurcapaciteit is bijna maximaal opgerekt. Het stadsleven moet – met behulp van technologie – een toekomst met minder verkeersopstoppingen en een betere levensstandaard met bijpassende mobiliteit tegemoetzien. Liefst ook nog op een beetje betaalbare manier.

Toekomstmuziek

Gelukkig komt de vliegende auto eraan. De directeur van Pal-V liet eind december weten dat hun eerste (commerciële) model, de Pal-V Liberty, dit jaar nog op de markt komt. Eind november werd in de RAI de Pop.Up Next van Airbus gedemonstreerd en ook tijdens CES in Las Vegas was er veel aandacht voor de vliegende auto. Het lijkt er dus op dat wat ooit toekomstmuziek leek, nu daadwerkelijk gaat gebeuren. De ideeën van een snelweg in de lucht zijn in ieder geval steeds tastbaarder.

De berichten dat Uber samen met NASA een stedelijk luchtverkeersleidingssysteem heeft ontworpen met als doel om tegen 2023 een vliegende taxidienst te introduceren, circuleren al langer. Extreem korte-afstandsreizen met het vliegtuig, zoals het vliegen met Ubertaxi’s, kunnen helpen om de toenemende druk, die dagelijks woon-werkverkeer op steden legt, te verlichten. Het kan niet alleen files verminderen, maar ook de noodzaak voor een eigen auto doen afnemen. Het delen van ofwel een auto, ofwel een enkele rit wekt steeds meer belangstelling.

De vliegende auto is dus al ontworpen, en de Britse overheid is er al zodanig serieus mee bezig dat het de publieke opinie wil peilen over deze technologie. Als het publiek ervoor openstaat, kunnen deze vliegende auto’s al binnen vijftien jaar worden geproduceerd. In de tussentijd moeten er echter wel nog bepaalde veiligheidsoverwegingen en voorschriften worden opgehelderd.

Zijn vliegende auto’s en een driedimensionale snelweg in 2035 dus echt het antwoord op de gevreesde patstelling in de binnenstad?

Geen steden maar een systeem

Een van de grootste aanpassingen die voor deze overgang vereist is, is die van onze infrastructuur. Ons huidige transportsysteem bestaat van oudsher uit een aantal componenten: mensen, infrastructuur, bedrijven, overheid, beleid en alle verschillende vervoerswijzen. Technologie speelt echter een steeds grotere rol in ons transportsysteem, denk aan IoT, Blockchain, kunstmatige intelligentie (AI), mobiele en andere slimme persoonlijke apparaten. Sterker nog: deze technologieën vormen samen een volwaardige infrastructuur en spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven.

De steeds verder groeiende bevolking dwingt steden om de toekomst van menselijke mobiliteit te herzien. De reisbehoeften veranderen voortdurend in lijn met ons gedrag, maar economische veranderingen, zoals diversificatie, demografische ontwikkelingen en migratiepatronen, zijn ook van grote invloed op het vervoer. Een stad moeten een systeem zijn dat constant in ontwikkeling is, maar tegelijkertijd een digitale infrastructuur heeft, die mee verandert met de grillige behoeftes van een samenleving.

Digitale opstopping vermijden

Stel je eens voor: de helft van al het verkeer dat een stad als Londen in en uit rijdt, verplaatst zich naar het luchtruim. Als dat met onze huidige systemen gebeurt, creëert dat een nieuw probleem: digitale opstopping. Voor vliegende auto’s is real-time feedback in closed-loop (herhaling) een must. Dit vereist interactieplatformen voor verschillende vliegende auto’s, weer- en verkeersbronnen. Er moeten immers grote hoeveelheden gegevens worden vastgelegd, verwerkt en gedeeld.

Om digitale opstopping te voorkomen hebben bijvoorbeeld taxi-platformen, zoals Uber, Edge Intelligence nodig om het toegenomen digitale verkeer met de vereiste snelheid te kunnen verwerken. Vliegende taxi’s moeten daarom worden uitgerust met een lage latency netwerk en uitgerold worden naar 5G. Zo raakt ons luchtruim niet overbelast en worden gevaarlijke situaties voorkomen. Fabrikanten moeten er ook voor zorgen dat voertuigen kunnen worden gevolgd en beheerd, zodat we veilig van A naar B worden gebracht. Dankzij 5G kunnen vliegende taxi’s real-time communicatienetwerken tot stand brengen tussen voertuigen en andere manieren van vervoer en infrastructuur. Maar om dit op grote schaal te bereiken, moeten startups die deze ruimte betreden allereerst een veilige communicatiestructuur ontwikkelen, zoals ons huidige luchtverkeersleidingssysteem.

Onze huidige transportbehoeftes worden momenteel nog voornamelijk vervuld door een fysieke oplossing zoals een auto of fiets. Deze moet gekoppeld worden aan digitale systemen om een totaaloplossing mogelijk te maken. Een dergelijk interactief platform legt talloze data uit ‘fysieke middelen’ vast om daarop per gebruiker de beste optie voor openbaar vervoer af te stemmen.

Driedimensionale snelwegen

Het energieverbruik voor vliegende auto’s is nog een element dat aandacht verdient. De overgang van fossiele brandstoffen naar een elektrisch geladen batterij-omgeving, moet verder worden ontwikkeld met het oog op vliegende auto’s. Tegelijk met de invoering van het vliegende-autoplan, moeten ook de grote ontwikkelingen op het gebied van accutechnologie en een reëel infrastructuurplan voor oplaadpunten afgerond zijn.

Om vliegende auto’s daadwerkelijk van de grond te laten komen, moeten bedrijven en overheden wereldwijd zich allereerst buigen over de basisprincipes van mobiliteit in steden. In een scenario waarin de stedelijke verkeersaders alleen maar verder lijken dicht te slibben, bieden 5G en IoT voor meerdere bedrijven een kans om te experimenteren met ultra-korte-afstandsvluchten. Alleen wanneer ondernemers, bedrijven en overheden samenwerken als partners, kunnen vliegende voertuigen stap voor stap worden geïntroduceerd. Met de juiste digitale infrastructuur kan een geheel nieuwe manier van vervoer worden geïntroduceerd. Alleen zo voorkomen we de verstopping van onze steden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Prasad Satyavolu, Chief Digital Officer Manufacturing & Logistics bij Cognizant. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.