4min Security

Het onbewuste brein, de sleutel tot cyberbewustwording

Een man met een bril zit achter een computer.
Het onbewuste brein, de sleutel tot cyberbewustwording

In een wereld die steeds sneller digitaliseert, worden we constant geconfronteerd met de verleidingen van social engineering. Maar al te vaak klikken mensen op verdachte linkjes zonder erbij na te denken. Dit gedrag wordt aangedreven door diepgewortelde menselijke neigingen zoals nieuwsgierigheid, de drang om te vertrouwen, sociale invloeden en de wens naar onmiddellijke bevrediging. Ondanks dat we vaak bewust zijn van de cyberrisico’s, blijft het lastig om ons gedrag te veranderen. Maar hoe komt dit nu? Het antwoord ligt in ons onbewuste brein.

Mensen zijn zeker bereid om te veranderen, maar het vraagt een specifieke benadering om hen in hun onbewuste brein te raken. Gedragsverandering lijkt een lastige opgave, maar het is haalbaar als we begrijpen hoe het onbewuste brein werkt. Het probleem ontstaat wanneer we proberen gedrag te veranderen door het benadrukken van de relevantie van de verandering. Dit impliceert dat onze gesprekspartners rationele wezens zijn die logisch redeneren. Helaas is de realiteit anders. Daniël Kahneman, Nobelprijswinnaar en psycholoog, heeft aangetoond dat mensen in hoge mate onbewust, irrationeel en emotioneel handelen. Daarom is het van essentieel belang om hen op een dieper niveau te bereiken, in hun onbewuste besliscentrum. Maar hoe bereik je dat onbewuste besliscentrum?

Tijdens ons security awareness symposium  vertelde Genieke Hertoghs in haar presentatie hoe je het onbewuste brein kunt bereiken. Genieke is één van de grondleggers van het gedachtegoed Subconscious Impact, dat gebaseerd is op het wetenschappelijke fundament van Daniel Kahneman. Hertoghs biedt inzicht in hoe we mensen echt kunnen bereiken en hoe we hen kunnen aanzetten tot gedragsverandering. Volgens Genieke kun je in drie stappen impactvolle gedragsverandering realiseren.

Stap 1: Kom in positie, verken de belevingswereld van anderen met waardering, en blijf doorgaan totdat je het goud vindt

De eerste stap richt zich op het ontwikkelen van begrip en empathie voor de persoon wiens gedrag je wilt veranderen. Dit gaat verder dan oppervlakkig luisteren. Het betekent actief verkennen van de belevingswereld van de ander, zonder oordeel. Het doel is om diep in hun gedachtewereld te duiken, zodat je hun waarden, overtuigingen, en motivaties begrijpt.

Verbinding is hier van cruciaal belang. Probeer jezelf in de schoenen van je gesprekspartners te plaatsen en hun emoties en gevoelens te begrijpen. Door de belevingswereld van de ander te verkennen draag je bij aan het opbouwen van een sterke emotionele connectie. Ook is het essentieel om gemeenschappelijke grond te vinden. Identificeer waarden, belangen of doelen die jij deelt met de persoon, om een basis te creëren voor vertrouwen en begrip. Wees geduldig in deze fase; begrijpen en verbinding maken kunnen tijd vergen.

Stap 2: Nodig de ander uit tot nieuwe inzichten, die de bestaande manier van kijken verrijken

De tweede stap omvat het introduceren van nieuwe inzichten die de bestaande denkpatronen van de persoon verrijken en uitdagen. Dit houdt in dat je anderen nieuwe inzichten aanreikt die tot dat moment buiten hun bestaande denkkader vielen. Niet door die inzichten te vertellen en op te dringen, maar door de ander uit te nodigen om deze zelf te bedenken. Het draagvlak voor gedragsverandering ontstaat nu op de juiste plaats. Stel uitdagende vragen die aanmoedigen om het standpunt te heroverwegen. Dit proces kan nieuwe invalshoeken onthullen en de basis leggen voor verandering.

Stap 3: Nodig de ander uit naar een heroverweging, besluit, actie, gedrag

De laatste stap is waar de echte gedragsverandering plaatsvindt. Hier nodig je de persoon uit om zijn huidige gedrag te heroverwegen en actie te ondernemen. Nodig de ander uit om zelf te bedenken welk ander gedrag hij of zij in de toekomst gaat vertonen. Nodig hem of haar uit om dat gedrag zo concreet mogelijk te beschrijven. Kun je niets bedenken? Doe dan suggesties (zonder argumenten). Je bent onbewust geneigd om zelf een reden te bedenken om het voorstel te volgen. Erken de stappen die je zet en beloon je voor je toewijding. Positieve versterking kan je motivatie vergroten en het veranderingsproces vergemakkelijken.

Het inzicht in het onbewuste brein en de toepassing van de drie stappen naar impact kunnen leiden tot aanzienlijke veranderingen in gedrag. Deze visie is ook uitstekend toepasbaar in cyberbewustzijnsprogramma’s. Het is een benadering die niet alleen effectief is in de wereld van digitale verleidingen, maar ook in andere aspecten van het leven waar gedragsverandering van cruciaal belang is. Dus laten we onze inspanningen om gedrag te veranderen niet beperken tot oppervlakkige overtuigingen en argumenten. Laten we ons bij het creëren van cyberbewustzijn richten op het onbewuste brein, waar echte verandering begint. Als we dit begrijpen en ons ego onder controle houden, wordt gedragsverandering eenvoudiger dan ooit tevoren, en kunnen we veel cybercrime voorkomen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Infosequre. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.