Als u foto’s downloadt van de digitale camera, hebben deze foto’s vaak onherkenbare namen. U kunt de namen van verschillende vergelijkbare bestanden in een keer wijzigen met de volgende procedure. U kunt met deze procedure niet alleen de namen van fotobestanden maar ook die van andere typen bestanden wijzigen.

Een reeks bestanden een andere naam geven

Open de map Mijn afbeeldingen. (Klik op Start en vervolgens op Mijn
afbeeldingen.) Of open een andere map met bestanden waarvan u de
namen wilt wijzigen.

Selecteer de bestanden waarvan u de namen wilt wijzigen. Als de
gewenste bestanden niet aan elkaar grenzen in de bestandenlijst, houdt
u CTRL ingedrukt en klikt u op elk bestand dat u wilt selecteren.

Klik in het menu Bestand op Naam wijzigen.
Typ de nieuwe naam en druk op ENTER.

Alle bestanden in de reeks krijgen de naam die u typt en een numerieke toevoeging. Als u bijvoorbeeld de naam Verjaardag typt, wordt het eerste bestand Verjaardag genoemd en krijgen de volgende bestanden in de reeks de namen Verjaardag (1), Verjaardag (2) enzovoort.

Als u een beginnummer wilt opgeven voor de reeks, typt u het beginnummer tussen haakjes achter de nieuwe bestandsnaam. De bestanden in de reeks worden nu genummerd vanaf het nummer dat u typt. Als u bijvoorbeeld Verjaardag (10) typt, krijgt het eerste bestand in de reeks de naam Verjaardag (10) en krijgen de volgende bestanden de namen Verjaardag (11), Verjaardag (12) enzovoort.