Eind vorig jaar piekte bitcoin net onder de grens van 20.000 dollar. Volgens een onderzoeksrapport blijkt prijsmanipulatie daarvoor verantwoordelijk te zijn. Exchangeplatform Bitfinex heeft met zijn eigen virtuele munt Tether mogelijk vals gespeeld.

Onderzoekers aan de University of Texas in Austin hebben een paper gepubliceerd waarin de piek aan cryptomunten eind 2017 wordt verduidelijkt. Bekende munten zoals bitcoin en ethereum zouden slachtoffer zijn geworden van prijsmanipulatie. Aan de paper schreef ook een professor financiën mee die eerder al fraudeurs wist te betrappen in financiële markten, volgens The Verge.

Bitfinex

Het rapport telt 66 pagina’s en suggereert dat Bitfinex, een exchangeplatform, zijn eigen virtuele munt Tether heeft misbruikt. Wanneer de andere cryptomunten in prijs daalden, kocht het platform massaal zijn eigen munt. Op deze manier kon het de vraag naar bitcoin kunstmatig hoog houden.

Hoe meer Tether op de markt werd gebracht, hoe hoger de prijzen van cryptomunten klommen na een daling. De paper vergelijkt het met fenomeen met extra geld drukken en inflatie.

Het onderzoek gebruikte algoritmes om miljoenen transacties te analyseren op de publieke ledgers.  De helft van de prijsstijgingen van bitcoin vorig jaar gebeurde telkens uren nadat Tether over verschillende exchanges werd verhandeld. Tether werd meestal verhandeld wanneer de prijs van bitcoin klappen kreeg.

Tether

Het rapport bevestigt niet zwart op wit dat er sprake is van prijsmanipulatie, maar het toont wel een verdacht patroon. Exchangeplatformen die Tether ondersteunden, zagen de prijzen van bv. ethereum hoger klimmen dan andere platformen zonder Tether. De manipulatie stopte dit jaar nadat Bitfinex het Tether-aanbod kortwiekte.

Er zijn genoeg patronen die de wenkbrauwen doen fronsen. Zo hebben Bitfinex en Tether dezelfde CEO, Jan Ludovicus van der Velde, maar is er weinig info bekend rond hem. Bitfinex toont Tether ook niet tussen de tientallen andere cryptomunten op hun homepage. In een blogpost drie jaar geleden vermeldt het exchangeplatform Tether, maar wordt er nergens gemeld dat beide dezelfde eigenaar hebben.

Bitfinex heeft voorlopig enkel aan The New York Times een statement afgeleverd. “Het Tetheraanbod kan niet worden misbruikt om de prijs van bitcoin of welke andere munt/token omhoog te duwen op Bitfinex.”