Big dataspecialist dbt Labs heeft in een nieuwe investeringsronde een bedrag van ongeveer 199 miljoen euro (222 miljoen dollar) weten op te halen. Belangrijke investeerders zijn Snowflake, Databricks en Alphabet.

Met het verkregen kapitaal komt de waarde van dbt Labs op 4,2 miljard dollar te liggen. De big dataspecialist wil het nieuwe kapitaal gebruiken voor het uitbouwen van zijn oplossing en het uitbreiden van het personeelsbestand.

De dbt-tool van het bedrijf wordt gebruikt voor data transformation. ‘Transformeren’ van data is het veranderen van datasets om ze makkelijker te kunnen verwerken. Bijvoorbeeld het samenvoegen van meerdere spreadsheets met data in een enkel bestand. Ook kan datatransformatie worden gebruikt voor het wegfilteren van incorrecte data, het veranderen van sommige data points of het updaten van het bestandsformaat.

De dbt-tool zorgt er daarnaast voor datatransformaties betrouwbaar worden uitgevoerd. De tool checkt automatisch potentiële fouten. Eindgebruikers kunnen de tool specifiek configureren voor het geheel geautomatiseerd ontdekken van specifieke fouten in de data na een transformatieproces. Met behulp van versiecontrole-functionaliteit kunnen dataspecialisten veranderingen in datatransformatieprocessen in de gaten houden en herstellen naar een vorige versie als fouten worden ontdekt.

Integratie met grote dataplatforms

Verder maakt de tool het mogelijk de aangepaste data verder te verwerken in verschillende andere tooling. Ingebouwde functionaliteit helpt hierbij de benodigde tijd voor het draaien van de workloads te versnellen. De tool ondersteunt hiervoor specifiek grote dataplatforms als Snowflake, Databricks en Google BigQuery.

Volgens dbt Labs wordt de tool inmiddels al wereldwijd door 25.000 data scientists en ongeveer 9.000 verschillende bedrijven gebruikt.