Uit een onderzoek van Open Source Development Labs blijkt dat het gebruik van open-source software tegengehouden kan worden door het gebrek aan goede e-mail applicaties.

E-mail functionaliteit is verreweg de belangrijkste factor als het gaat om de overstap van Windows naar Linux op de desktop. Hoewel er genoeg initatieven zijn, waarvan Mozilla Thunderbird een van de bekendste is, zijn deze tools voor veel gebruikers toch nog niet volwassen genoeg om de overstap te wagen.

Een tweede reden voor gebruikers om nog niet over te stappen naar Linux is de gebrekkige support voor software pakketten. Dit alles blijkt uit de jaarlijkste Desktop Linux Client Survey. Hierin zijn ongeveer 3300 mensen ondervraagt. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagden e-mail als de belangrijkste toepassing zien, ongeacht het platform.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er binnen bedrijven steeds meer draagvlak ontstaat voor het gebruik van open-source software. Alleen de nodige trainingen voor gebruikers waren voor velen nog een doorn in het oog. Deze trainingen zijn nodig om de eindgebruikers vertrouwd te krijgen met de nieuwe software, en is over het algemeen vrij kostbaar en tijdrovend. Veel ondervraagden gaven dan ook aan dat het ideaal zou zijn als pakketten als Microsoft Office en Adobe Photoshop voor Linux beschikbaar zouden zijn.