Op dit moment zijn er ongeveer honderd gemeentes aangesloten op de website Crisis.nl. Crisis.nl is een website waar gemeentes voorlichting kunnen geven over rampenbestrijding in hun gemeente.

In totaal kent Nederland ongeveer 440 gemeentes. Minister van Binnenlandse zaken Guusje ter Horst vindt honderd gemeentes te weinig en wil gemeentes aansporen om ook lid te worden. De VVD en het CDA hebben aan de bel getrokken bij de minister. Aan de hand daarvan heeft hij gezegd meer druk op de gemeentes uit te gaan oefenen hierover.

"Ik vat uw opmerkingen op als een aanmoediging om gemeenten nog meer op te porren dan we al deden." Waaruit blijkt dat de minister de gemeentes niet kan dwingen lid te worden van de website.

VVD-Kamerlid Laetitia Griffith heeft ook graag dat er meer druk uitgeoefend gaat worden: "Nu hebben we eindelijk een goede website, dan moeten we daar ook zo volledig mogelijk gebruik van maken." Bas Jan van Bochove van het CDA spoort de minister aan desnoods andere manieren te zoeken om het te verplichten.