In het kader van een gezonde virtuele ontwikkeling van kinderen hebben de Enschedese scholen en de gemeente een gezamenlijke website in het leven geroepen.

De website, die Virtueel Leven Enschede (VLE) heet, is bedoeld om alles te weten te komen en daarnaast kennis te delen over het virtuele leven. Kinderen, ouders en professionals kunnen sinds maandag terecht op de site. Enschede is hiermee de eerste gemeente in Nederland die fors investeert in de gezonde virtuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Na een pilot in het kader van jeugd en veiligheid en een aantal incidenten heeft Wethouder Erik Helder van de gemeente Enschede eind 2006 een onderzoek laten doen om zo goed mogelijk zicht te krijgen op het virtuele leven van kinderen en jongeren. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om de uitvoeringsfase te ontwikkelen. De uitvoeringsfase, die verschillende onderdelen bevat, is gestart in september 2007 en loopt tot juli 2009.

Virtueel Leven Enschede is de website, ontwikkeld door het jonge Haaksbergse bureau Accept-it, voor kinderen, ouders en professionals. De informatie op de interactieve website sluit direct aan op de wensen en behoeften van de doelgroepen zoals deze geïnventariseerd zijn in de onderzoeksfase. De site is verdeeld in 4 portals. Ouders, kinderen en professionals hebben hun eigen afdeling. Op iedere afdeling bevindt zich een mediatheek, nieuwsberichten, een interactief forum en een chat.

Naast de openbare portals is er een besloten afdeling waarin Enschedese professionals met elkaar informatie kunnen uitwisselen. Hierin kunnen gevoelige onderwerpen en informatie met elkaar worden gedeeld. Het was de wens van professionals, om binnen de jeugdketen besloten informatie te kunnen delen en elkaar advies te kunnen vragen. Vandaar een besloten gedeelte op de site.

Op de site is ruim plaats voor het uitwisselen van informatie tussen verschillende gebruikers (bijvoorbeeld kinderen en ouders) door middel van een forum. De artikelen, boeken, lespakketten enzovoorts worden door de gebruikers beoordeeld. Zo is snel te zien wat anderen waardevol vinden.

Verder wil de site alle hulpbronnen, en vooral kinderen en jongeren optimaal gebruiken. Door het gericht verzamelen van bestaande informatieve, preventieve, curatieve en mogelijk repressieve informatie, programma’s, literatuur, lessen, beeldmateriaal, wetenschappelijk onderzoek enzovoorts willen we de verschillende gebruikers zelfredzaam maken daar waar het gaat om het ondersteunen van de gezonde virtuele ontwikkeling van kinderen.

Medio september wordt de site uitgebreid met de digitale poort naar het internet voor jonge kinderen onder de naam ‘Dipoe’. Dipoe, dat is ontwikkeld door Ir. Glenn Rexwinkel, heeft een volledig grafische interface (beeldscherm met woorden en plaatjes) waarmee met behulp van herkenbare plaatjes de links naar de verschillende websites worden weergegeven. Kindonvriendelijke websites kunnen worden geweerd en het plezier van ontspannen en werken met een computer wordt vergroot.

Dipoe is speciaal gemaakt voor Enschede en er zullen lokale nieuwtjes, foto’s enzovoorts op te vinden zijn. Dipoe kan gebruikt worden op de computer in de huiskamer en op de computer op school, buurthuis of buitenschoolse opvang. Zo kan iedereen volgens VLE in de stad optimaal profiteren van dit ontwikkelde instrument.