Volgens Vinton ‘Vint’ Cerf, de man die vaak de vader van het internet wordt genoemd vanwege zijn werk aan het internet-protocol, komen er grote veranderingen voor het internet aan.

Volgens Vint Cerf, momenteel vice-president en chief internet evangelist bij Google, komen er middels de invoering van de zesde versie van het internet-protocol (IPv6), een veiliger domeinnaam-systeem (DNSSEC) en de ondersteuning voor internationale karakters in domeinnamen grote verandering in het huidige internet aan.

"Dit jaar en volgend jaar zullen waarschijnlijk de meest significante jaren zijn voor de evolutie van het internet zover ik me het kan herinneren", aldus Cerf tijdens een keynote bij de Internetdagarna-conferentie, een conferentie over de ontwikkelingen op het internet, in Stockholm.

De grootste verandering zal de invoering van IPv6 worden. Door het invoeren van IPv6 zal er een veel grotere hoeveelheid aan IP-adressen, de adressen waar een computer op het internet mee herkenbaar is, beschikbaar komen waardoor toekomstige groei gegarandeerd kan worden. Volgens Cerf is de invoering hard nodig omdat de huidige IPv4 IP-adressen ongeveer in het midden van 2010 op zullen zijn. "Er is een langzame invoering geweest van IPv6 maar men heeft geen hoge druk voor de invoering gehad tot nu toe", aldus Cerf.

IPv6 heeft nog meer belangrijke voordelen tegenover het huidige IPv4 volgens Cerf: "Een groot voordeel is dat als de andere kant vraagt om de gegevens versleuteld over te dragen dit ook verplicht moet gebeuren, in IPv4 was dit optioneel". Er zijn echter ook nog wat problemen, zo zijn de tools voor netwerk-management in IPv6 nog niet zo volwassen als de IPv4-versies.

Cerf zegt dat het huidige probleem met de schaarste aan IP-adressen zijn schuld is. "De enige verdediging die ik kan opbrengen is dat de beslissing in 1977 werd genomen toen nog niet zeker was dat het internet zou werken. Ook leek een 128-bit adres in die tijd overvloedig", aldus Cerf.

Een andere grote verandering is de invoering van het DNSSEC-systeem voor een veiliger domeinnaam-systeem. Het DNSSEC-systeem moet middels digitale handtekeningen garanderen dat het IP-adres dat je terugkrijgt bij het opvragen van een domeinnaam als www.techzine.nl ook echt het juiste IP-adres is en niet iets dat door een hacker is aangepast.

Naast extra veiligheid in het domeinnaam-systeem komt er ook ondersteuning voor niet-latijnse karakters in een domeinnaam. Op dit moment is er feitelijk alleen ondersteuning voor de letters a tot en met z, alle cijfers en het streepje. Door de invoering van de nieuwe karakters kunnen er ook domeinnamen aangemaakt worden met bijvoorbeeld Hebreeuwse- of Chinese-karakters.