1 min

Er gaan geruchten de ronde dat Facebook besloten heeft om een aantal belangrijke onderdelen van de website toegankelijker te maken voor ontwikkelaars. Voor derden wordt het dan makkelijker om diensten te bouwen voor Facebook.

Ontwikkelaars kunnen dankzij deze betere toegankelijkheid foto’s en video’s van Facebook-profielen gebruiken om hun diensten te ontwikkelen. De eigenaar van het betreffende Facebook-profiel dient daar wel eerst toestemming voor te verlenen. Zo voorkomt men dat er data gebruikt wordt door derden die de eigenaar zelf liever niet had gedeeld.

Facebook hoopt dat mensen via deze weg nog meer betrokken raken bij de diensten van de website, omdat er door deze extra diensten meer mogelijkheden beschikbaar komen voor gebruikers. Het schijnt dat de website daarom besloten heeft om geen geld te vragen aan ontwikkelaars voor de betere toegankelijkheid.

Zoals eerder vermeld wordt deze informatie op het moment van schrijven nog bestempeld als een gerucht. Deze informatie is door Facebook zelf namelijk nog niet officieel bevestigd. Facebook heeft wel aangegeven om met een melding te komen waarin meer verteld wordt omtrent het beleid van Facebook en ontwikkelaars.